Særpreg (varemerke)

Et varemerke må ha særpreg eller være særpreget for å kunne registreres. I dette ligger det at merket må være egnet til å skille virksomhetens varer eller tjenester fra andres.

Varemerket må kunne tiltrekke seg en viss oppmerksomhet, og må kunne feste seg i erindringen til den som møter merket. 

Et varemerke må ikke bare fortelle om egenskaper eller kvaliteter ved produktet ditt. Patentstyret kan ikke gi enerett til ord som andre trenger å bruke for å beskrive produktet sitt i markedsføringen eller på annen måte. Et varemerke må derfor ha særpreg for å skille dine varer og tjenester fra andres. Varemerket fungerer som en garanti for at varene og tjenestene kommer fra én bestemt produsent eller leverandør, og kunden skal derfor ut fra varemerket kunne kjenne igjen produktet, og få den kvaliteten hun forventer. 

Se filmen: Tips ved registrering av varemerke - hva menes med særpreg?

 

Les mer om hva du kan registrere som varemerke

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: