Særpreg (varemerke)

Et varemerke må ha særpreg / være særpreget for å kunne registreres. I dette ligger det at merket må være egnet til å skille virksomhetens varer/tjenester fra andres.

Varemerket må kunne tiltrekke seg en viss oppmerksomhet, og må kunne feste seg i erindringen til den som møter merket. For eksempel vil en liten strek, en enkel ramme eller et ord som «innholdsfortegnelse» vanskelig bli oppfattet som særpreget.

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: