Sitering

Sitering er en referanse til andre patentsøknader, patenter, tidsskrifter eller annen litteratur. Disse henviser til lignende teknikk som allerede eksisterer.

Slike publikasjoner kan være til hinder for å få patent. De kan imidlertid også trekkes frem som en beskrivelse av teknikkens stilling, selv om den nærliggende kjente teknikk er relativt fjernt fra søknaden.

Se også mothold

Overvåking

Siteringer kan også overvåkes hvis du har et patent. På den måten får man beskjed når noen forsøker å patentere teknikk som ligner på din egen.

Les mer om overvåking

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: