Trukket

Søknaden kan trekkes tilbake av søkeren eller dennes fullmektig hvis det er ønskelig.

Søknaden kan deretter ikke gjenopptas.

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: