Hopp til hovedinnholdet

Søk i databasene våre

Tvangslisens patent

En tvangslisens er en tillatelse fra en offentlig myndighet til å utnytte en patentert oppfinnelse, uten samtykke fra patenthaveren. Formålet er å hindre misbruk av patentrettigheter.

Tvangslisens kan gis av konkurransetilsynet eller domstolen. Det brukes veldig sjeldent. Dersom det gis tvangslisens har patenthaver i utgangspunktet krav på vederlag.

Det gis bare tvangslisenser når det foreligger lovbestemte grunnlag for det. Lovgrunnlagene finnes i patentloven §§ 45, 4646a, 47, 48 og planteforedlerloven § 28.

Tvangslisens kan bare meddeles den som har forsøkt å oppnå lisens på rimelige forretningsmessige vilkår ved avtale uten å ha oppnådd dette innen rimelig tid, og som kan antas å være i stand til å utnytte oppfinnelsen på en måte som er forsvarlig og i samsvar med lisensen, jf patentloven § 49.

 


Fant du det du lette etter?
Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: