Unntaksanmerkning

En unntaksanmerkning er en opplysning i en varemerkeregistrering om at et eller flere elementer i merket ikke er omfattet av den beskyttelsen som registreringen gir. Formålet med unntaksanmerkningen er å unngå uvisshet om varemerkerettens omfang. Hvis et merke er registrert uten unntaksanmerkning men likevel inneholder ett eller flere elementer som ikke kan registreres særskilt, vil ikke vernet omfatte disse delene av merket.

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: