Hopp til hovedinnholdet

Søk i databasene våre

Utstillingsprioritet

I tilfeller der design eller varemerke er blitt vist på store internasjonale utstillinger finnes det spesielle regler for å søke om prioritet.

Vilkår for å søke om utstillingsprioritet

Utstillingsprioritet kan kun kreves ved store internasjonale utstillinger der det kan være flere millioner besøkende i utstillingsperioden.

Utstillingen skal i tillegg:

Utstillingsprioritet kan kreves av en søker som har vært deltager på en slik utstilling og

Det er kun fremvisning av design og produkter under nye varemerker på slike utstillingene som kan danne grunnlag for et krav om vern fra en tidligere dato enn søknadsdagen.

Hvordan søker om utstillingsprioritet

Du må be om utstillingsprioritet innen 6 måneder etter første fremvisning. Du må levere kravet sammen med søknaden eller senest samme dag som søknaden er levert.

Innen 2 måneder etter søknadsdatoen må du sende oss et sertifikat eller offisiell erklæring fra arrangøren av utstillingen som bekrefter at du har vært deltager og at du har stilt ut designet eller fremvist produktene under det aktuelle varemerket på utstillingen.

Sertifikatet skal oppgi datoen for utstillingens åpning. Hvis datoen for første fremvisning har skjedd på en senere dato enn åpningsdagen, skal sertifikatet også oppgi datoen for den første fremvisning av designet eller produktene under det aktuelle varemerket. Du må samtidig legge frem dokumentasjon som tydelig viser hvordan designet eller produktene med det aktuelle varemerket er blitt utstilt eller vist frem. Denne tilleggsdokumentasjonen må også være offisielt bekreftet eller attestert av utstillingens ledelse.

Se også prioritet og konvensjonsprioritet.


Fant du det du lette etter?
Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: