Vare- / tjenesteslagslikhet (varemerke)

Vareslagslikhet innebærer at to varemerker gjelder for samme eller liknende varer. Hvis merkene gjelder tjenester, kaller vi det gjerne tjenesteslagslikhet.
Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: