Verdensorganisasjonen for handel - WTO

Verdensorganisasjonen for handel (World Trade Organisation - WTO) er den ledende internasjonale organisasjonen for regulering av verdenshandelen.

Lenke til World Trade Organisation - WTO 

WTO er grunnet på tre pillarer - handel med varer, handel med tjenester og immaterielle rettigheter.

De immaterielle rettighetene er regulert i TRIPS-avtalen (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights - 1994).

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: