Verdenspatent

Dette finnes ikke. Det finnes ingen myndighet som kan bevilge et patent som dekker hele verden.

Et patent i Norge gir bare enerett i Norge.

Hvis du ønsker patent i flere land, kan du søke i hvert enkelt land, regionalt ved European Patent Office (EPO) eller gjennom den internasjonale patentsøkeordningen PCT.

For mer informasjon se Patentering utenfor Norge.

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: