WIPO - World Intellectual Property Organization

Verdensorganisasjonen for immaterialrett (World Intellectual Property Organization - WIPO) er en av FNs spesialorganisasjoner.

Nettstedet til WIPO - www.wipo.int

WIPO har som hovedoppgave å fremme utviklingen av immaterielle rettigheter globalt og er den sentrale internasjonale organisasjonen på dette området.

WIPO har 188 medlemsland og har sitt hovedsete i Genève, Sveits.

Kontaktinformasjon til WIPO

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: