Sjekkliste for innkjøpere

Ved offentlige anskaffelser er det vanligvis tydelig for både kjøper og leverandør hvilken spesifikasjon som gjelder, slik som ved innkjøp av vanlige kulepenner. I en anskaffelsesprosess som omfatter nytt design eller nye, forbedrete løsninger, kan det oppstå nye immaterielle verdier. Disse immaterielle verdiene er ofte opphavsrett eller forretningshemmeligheter - eller immaterielle rettigheter som patent, varemerke eller designregistrering.  

Hvordan kan du finne ut og ta i betraktning at en leverandør allerede kan ha immaterielle rettigheter til løsningen, eller deler av løsningen, som du ønsker å få utviklet?  

Bruk denne sjekklisten for å finne ut hvordan du kan identifisere og ivareta immaterielle verdier som kan oppstå under en offentlig anskaffelsesprosess. Når du har svart på alle spørsmålene i sjekklisten, vil du få en sammenstilling av informasjon om immaterielle verdier du bør se nærmere på før gjennomføringen av den konkrete anskaffelsen. 

Spørsmålene i sjekklisten er tilpasset de ulike fasene i anskaffelsesprosessen (DFØ).