Sjekkliste for innkjøpere

Ved offentlig anskaffelse, som innkjøp av vanlige kulepenner, er det ofte klart for kjøper og leverandør hvilken spesifikasjon som gjelder.

I en anskaffelsesprosess som omfatter nytt design eller nye, forbedrete løsninger, kan det oppstå nye immaterielle verdier. Disse immaterielle verdiene er ofte opphavsrett eller forretningshemmeligheter - eller immaterielle rettigheter som patent, varemerke eller designregistrering.  

Hvordan finne ut og ta høyde for at en leverandør allerede har immaterielle rettigheter til løsningen eller deler av løsningen som du ønsker å få utviklet?     

Bruk denne sjekklisten for å systematisk identifisere og sikre de immaterielle verdiene som kan oppstå i forbindelse med en offentlig anskaffelse. Basert på dine svar, vil du få en sammenstilling av relevant informasjon som kan veilede deg i gjennomføringen av den konkrete anskaffelsen.