Sjekkliste for investorer

Bruk denne sjekklisten for å finne ut om du har oversikt over viktige spørsmål relatert til immaterielle verdier i tilknytning til selskap det vurderes å investere i. 

Dersom du svarer på alle spørsmålene i sjekklisten, vil du til slutt få en rapport som inneholder en sammenstilling av informasjon basert på dine svar.