Sjekkliste for investorer

Det er risiko forbundet med å investere i et selskap. Ved å bruke denne sjekklisten kan du finne ut om du har oversikt over viktige spørsmål relatert til selskapets immaterielle verdier. 

Når du har svart på alle spørsmålene i sjekklisten, vil du få en sammenstilling av informasjon om immaterielle verdier som du bør se nærmere på.