Sjekkliste for leverandører

Ved å bruke denne sjekklisten kan du finne ut om du har oversikt over viktige spørsmål relatert til immaterielle verdier i selskapet ditt. 

Når du har svart på alle spørsmålene i sjekklisten, vil du få en sammenstilling av informasjon om immaterielle verdier som du bør se nærmere på, og tips til rutiner for oppfølging av selskapets immaterielle verdier.