Fire personer diskuterer en sak
Foto: iStockphoto

Sjekkliste for patentering, varemerke- og designregistrering (IPR)

For å utnytte egen kunnskap best mulig og sikre deg mot mulige erstatningskrav fra andre, må du sette av tid til arbeid med IPR. Denne sjekklisten er et nyttig verktøy som dekker de aller viktigste områdene du bør være bevisst på. Da vil du stå bedre rustet mot konkurrentene dine.
 • Vi har en person som er ansvarlig for IPR og tenker på dette regelmessig.
  Ellers blir det glemt.
   
 • Vi avtaler skriftlig med ansatte og innleide at det de tenker ut og skaper skal overføres til bedriften, og avtaler godtgjørelse for oppfinnelser.
  – Ellers vil de eie resultatene selv og kan da selge eller bruke dem selv.
   
 • Vi avtaler skriftlig med ansatte, innleide og andre at de skal holde teknisk og forretningsmessig informasjon hemmelig.
  – Ellers kan de ta med informasjon til konkurrenter. Vi kan også miste muligheten for å få patent og designbeskyttelse.
   
 • Vi minner både nyansatte og de som slutter på at de ikke skal bruke tidligere arbeidsgivers eiendom i ny jobb.
  – Ellers kan de glemme seg og lekke konfidensiell informasjon. Alternativt kan bedriften bli erstatningsansvarlig.
   
 • Vi merker viktig materiale «konfidensielt» eller beskytter det på annen måte.
  – Ellers vet vi ikke helt hva som skal beskyttes, og det kan være uklart om det som ble lekket var hemmelig.
   
 • Vi vurderer patent- og designbeskyttelse når vi utvikler noe nytt. I utviklingen prøver vi aktivt å legge elementer som kan beskyttes inn i produktet.
  – Ellers blir beskyttelsen svakere, og vi kan miste mulige tilleggsinntekter.
   
 • Vi vurderer å sikre logo, selskaps-­ og produktnavn og lignende ved å registrere varemerker og domener.
   – Ellers kan andre fremstå i vårt navn. Da taper vi salg og kanskje også omdømme på grunn av dårlige kopier.
   
 • Vi merker patenterte oppfinnelser og varemerkeregistrerte varer og tjenester slik reglene i landet tilsier. I USA er det spesielt viktig at man merker riktig.
  – Ellers kommer det ikke tydelig frem at vi har søkt eller eier rettighetene. I så fall kan vi for eksempel miste retten til erstatning, eller bli økonomisk ansvarlig ved eventuell feilmerking.
   
 • Vi vurderer fordelene opp mot kostnadene, og søker beskyttelse i land hvor produktet vil bli solgt eller produsert.
  – Ellers mister vi mulige inntekter og beskyttelse. Alternativt taper vi penger ved å betale for beskyttelse som ikke blir forretningsmessig utnyttet.
    
 • Vi utvikler en portefølje med ulike beskyttelsesformer tilpasset et produkts karakter, salgsvolum og levetid i markedet.
  – Ellers går vi glipp av mulighetene til å få en optimal og lønnsom beskyttelse.
   
 • Vi vurderer jevnlig om IPR­-porteføljen dekker våre viktigste konkurranse­ fortrinn i de største markedene.
  – Ellers risikerer vi å mangle beskyttelse på viktige områder eller betale for beskyttelse vi ikke trenger.
   
 • Vi følger jevnlig med på konkurrenter innen områdene patent, varemerke og design, og lisensierer inn der det er fornuftig.
  – Ellers kan vi bli erstatningsansvarlige for inngrep, eller vi kan sløse tid og penger på unødvendig utvikling. Uansett går vi glipp av informasjon om konkurrenter og mulige partnere.

Kilde: Eldre papirbrosjyre "Praktisk guide til patentering" fra 2014.

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: