Prioritetsdokumenter og bekreftelser

Du kan bestille prioritetsdokumenter og bekreftelser fra Patentstyret.

Et prioritetsdokument er en kopi av de første dokumentene som ble levert sammen med søknaden din. Vi vil ikke sende dokumentene til deg, men gjøre dokumentene tilgjengelige i WIPO Digital Access Service (DAS). Dette er et internasjonalt elektronisk system som tillater sikker utveksling av prioritetsdokumenter og lignende dokumenter mellom de kontorene for industrielle rettigheter som deltar i ordningen.

Unntak:
For land som ikke er medlem av WIPO DAS sender vi dokumentet via Altinn med stempel og underskrift. GCC-land (Bahrain, De forente arabiske emirater, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi-Arabia) krever notarialbekreftelse eller legalisering for at et prioritetsdokument skal anses som gyldig. Iran krever også originale dokumenter. Vi sender dokumenter med originalt stempel og underskrift for de landene der dette kreves. NB! Du må spesifisere dette i bestillingen din.

Eksempel på et prioritetsdokument for patent (PDF)  

En bekreftelse er en kopi av varemerke-, og designsøknader eller rettigheter som finnes i registeret vårt. Vi sender deg dokumentet elektronisk med stempel og underskrift av Patentstyrets direktør. 

Eksempel på en bekreftet varemerkesøknad (PDF)

Bestilling og betaling via Altinn

Bruk dette skjemaet i Altinn for å bestille og betale for et prioritetsdokument eller en bekreftelse av varemerke-, design- og patentsøknader eller rettigheter. Du må betale med Visa, MasterCard eller BankAxess når du leverer bestillingen din.

Vi behandler normalt bestillinger som leveres via dette skjemaet innen 5 virkedager etter at den er mottatt.

Vi gjør oppmerksom på at vi gjør prioritetsdokumenter tilgjengelige i WIPO Digital Access Service (DAS). Se under for mer informasjon. Hvis du trenger et prioritetsdokument for et land som ikke er medlem av WIPO DAS eller et originalt dokument, må du spesifisere dette i bestillingen din.

Alternativ måte å bestille på

Du kan også bestille ved å sende en e-post til: post@patentstyret.no. Du må samtidig overføre 300 kroner til Patentstyrets bankgirokonto 8276 01 00192. Vi fakturerer ikke dette beløpet.

Vi behandler normalt bestillinger som leveres via e-post innen 10 virkedager etter at bestillingen er mottatt. Dette fordi vi må vente på at pengene har kommet inn på Patentstyrets konto.

Levering av prioritetsdokumenter: deles i WIPO Digital Access Service (DAS)

Vi vil gjøre prioritetsdokumenter tilgjengelige i WIPO Digital Access Service (DAS). WIPO vil automatisk sende en tilgangskode til den e-postadressen som du oppgir ved bestilling. Denne koden må du dele med kontoret for industrielle rettigheter i det landet du ønsker å videreføre prioritet i.

Du må være registrert som bruker hos WIPO for å få tilgang til dokumentet. Du kan opprette en bruker eller logge deg inn fra WIPO Digital Access Service – Applicant Portal. Under WIPO Digital Access Service kan du finne informasjon om hvordan du bruker nettportalen, oppretter bruker, endrer passord og mer. 

Unntak: For land som ikke er medlem av WIPO DAS sender vi dokumentet via Altinn med stempel og underskrift. GCC-land (Bahrain, De forente arabiske emirater, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi-Arabia) krever notarialbekreftelse eller legalisering for at et prioritetsdokument skal anses som gyldig. Iran krever også originale dokumenter. Vi sender dokumenter med originalt stempel og underskrift for de landene der dette kreves. NB! Du må spesifisere dette i bestillingen din.

Hvis du ønsker informasjon om hva notarialbekreftelse og legalisering er, kan du lese om dette på nettsidene til regjeringen.no.

Levering av bekreftelser: sendes elektronisk

Hvis du er en Altinn-kunde hos oss, sender vi bekreftelsen via Altinn. Hvis du ikke er en Altinn-kunde hos oss, sender vi dokumentet via e-post. Ønsker du en papirutskrift av det elektroniske dokumentet, kan du selv skrive det ut.

Engelsk oversettelse av klasser for varemerke:
Klassene for varemerkesaker er på norsk. Vi oversetter ikke klassene til engelsk siden det kun er den norske varianten som er gyldig i Norge. Hvis du har behov for en engelsk versjon, kan du sende en oversettelse av klassene til oss sammen med bestillingen din og vi vil bekrefte at oversettelsen er riktig.

For å finne de riktige engelske klassene, anbefaler vi at du bruker produktvelgeren. Dette verktøyet kan brukes til å oversette valgte termer fra norsk til engelsk og omvendt. Du velger de aktuelle varene og tjenestene i produktvelgeren og trykker lagre/oversett. Den norske teksten oversettes da til engelsk.

Pris 

Prioritetsdokumenter og bekreftelser: 300 kroner

Kopitjeneste

Vi kan også levere kopier av søknader, rettigheter og andre saksdokumenter.
Mer informasjon om kopitjenesten

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: