Brosjyrer og informasjonsmateriell

Brosjyrer i PDF-format

  • Patent: Praktisk guide til patentering
    (Obs: Brosjyren er under oppdatering på grunn av endringer i patentloven 1. juli 2019)
  • Varemerke: Om varemerker
    (Obs: Brosjyren er under oppdatering på grunn av endringer i varemerkeloven 1. juli 2019)
  • Design: Ditt design - din fordel

Produktark i PDF-format

Patent

Varemerke

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: