Du har fått en rettighet

Ta vare på rettighetene dine.

Hvor lenge varer registreringen?

Registreringen varer i fem år fra du leverer inn en søknad. Du kan fornye den i ytterligere fire femårsperioder til maksimalt 25 år. Vi sender deg et varsel om at registreringen kan fornyes når det nærmer seg utløpet av en femårsperiode.

For registrering av reservedeler er maksimal varighet fem år. Reservedeler er deler som brukes til å reparere et produkt.

Når beskyttelsen opphører, kan designet utnyttes av enhver. I visse tilfeller kan imidlertid andres rett til å utnytte designet være begrenset i henhold til annen lovgivning. Det kan for eksempel stride mot god forretningsskikk etter markedsføringsloven å legge seg designmessig for nær konkurrentene, eller designet kan ha krav på opphavsrettslig vern.

Hvor likt kan andres design være?

En designregistrering gir deg enerett til alle design som gir samme helhetsinntykk. Det vanskelige spørsmålet er: «Når er helhetsinntrykket likt»? Dette kan vi dessverre ikke gi noe fasitsvar på, fordi det må baseres på en skjønnsmessig vurdering av hvert enkelt tilfelle. Man må se på om helheten av et design likner på helheten av et annet design. Endringer i små detaljer vil trolig ofte ikke være nok til at helhetsinntrykket blir et annet.

Videre har det betydning for omfanget av vernet hvor stor frihet designeren hadde ved utviklingen av designet. Kanskje er det en del trekk ved et design som må være der for at designet skal oppfylle en teknisk funksjon. Slike trekk kan man ikke få enerett til.

Det har vært få inngrepssaker i designregistreringer i Norge og derfor har vi lite praksis å lære av.

Hva gjør du hvis noen kopierer designet ditt?

Oppdager du at andre selger et design som du mener er et inngrep i designregistreringen din, bør du først vurdere nøye om du synes at det andre designet gir det samme helhetsinntrykket som designet ditt. Hvis du mener det er et inngrep, bør du ta kontakt med den andre parten og forklare synet ditt. Det er lurt å ta skriftlig kontakt som du senere kan dokumentere. Du bør legge ved en kopi av registreringen din og be den andre parten om å stoppe bruken av designet. I mange tilfeller kan du lykkes i å stoppe bruken når du kan dokumentere at du har enerett til et design.

Hvis den andre parten ikke er enig med deg eller ikke tar hensyn til rettigheten din, må du gå til søksmål for domstolene. Da bør du ta kontakt med en advokat som er spesialist på immaterielle rettigheter. En dokumentert rettighet i form av designregistrering vil vise datoen for innlevering av designet til Patentstyret. Dette vil være av stor betydning i en eventuell rettssak.

Takk for din tilbakemelding!
Denne siden ble sist endret: