Bruk designregistreringen

Vi anbefaler at du aktivt bruker designregistreringen i markedsføringen av produktet ditt. Ved å tydelig vise at et produkt er designregistrert, kan du forebygge kopiering.

Forebygg kopiering

Mange vil kvie seg for å etterlikne et produkt som de vet er beskyttet av designloven. Det finnes ikke noe symbol som viser at et produkt er designregistrert, men du kan for eksempel trykke registreringsnummeret på selve produktet eller vise til det i annonser, brosjyrer og på nettsider.

Lisensiering og salg av rettigheter

Med en dokumentert rettighet til et design er det enklere å selge rettigheten, lisensiere den ut eller inngå samarbeidsavtaler med andre om designet.

Hva gjør du hvis noen kopierer designet ditt?

Oppdager du at andre selger et design som du mener er et inngrep i designregistreringen din, bør du først vurdere nøye om du synes at det andre designet gir det samme helhetsinntrykket som designet ditt. Hvis du mener det er et inngrep, bør du ta kontakt med den andre parten og forklare synet ditt. Det er lurt å ta skriftlig kontakt som du senere kan dokumentere. Du bør legge ved en kopi av registreringen din og be den andre parten om å stoppe bruken av designet. I mange tilfeller kan du lykkes i å stoppe bruken når du kan dokumentere at du har enerett til et design.

Dersom den andre parten ikke er enig med deg eller ikke tar hensyn til rettigheten din, må du gå til søksmål for domstolene. Da bør du ta kontakt med en advokat som er spesialist på immaterielle rettigheter. En dokumentert rettighet i form av designregistrering vil vise datoen for innlevering av designet til Patentstyret. Dette vil være av stor betydning i en eventuell rettssak.

Husk å fornye registreringen

Registreringen varer i fem år fra du leverte inn søknaden. Du kan fornye den i ytterligere fire femårsperioder til maksimalt 25 år. Vi sender deg et varsel om at registreringen kan fornyes når det nærmer seg utløpet av en femårsperiode. Les om hvordan du fornyer registreringen.

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: