Før du søker design

Det er flere ting det er lurt å sjekke før du leverer inn en søknad om designregistrering.

Undersøk om andre har registrert et lignende design

For ikke å gjøre inngrep i andres design, kan det være lurt å sjekke hvilke designrettigheter som finnes i Norge. Dermed unngår du å bruke tid og krefter på å utvikle noe som andre har rettigheter til.

Selv om det ikke finnes rettigheter til et design i Norge, er det ikke nødvendigvis fritt frem å kopiere designet. Dette er fordi designet kan være beskyttet av for eksempel åndsverkloven og markedsføringsloven.

Sjekk i søketjenesten på nettsiden vår

I søketjenesten vår finner du alle norske designsøknader og –registreringer.
Sjekk Patentstyrets søketjeneste

Vi kan gjøre en forundersøkelse for deg

Ønsker du at Patentstyret skal sjekke i databasen for deg, kan du bestille en såkalt forundersøkelse. Forundersøkelser er konfidensielle og kan være nyttige uavhengig av om du skal sende inn en søknad om designregistrering.
Les mer om forundersøkelser

Hvis du skal levere en designsøknad kan du også bestille en supplerende undersøkelse. Da søker vi i registeret vårt for å kartlegge om vi har tidligere design med likt utseende og som vi tror kan være til hinder for en gyldig registrering av designet ditt. Hvis vi finner noe som er aktuelt, sender vi en oversikt over dette og du kan selv vurdere om du vil trekke tilbake søknaden din eller ikke. 

Vern i Norge eller flere land

Når du har bestemt deg for å sende inn en søknad om designregistrering, bør du vurdere hvilke land du ønsker beskyttelse i. Det er lurt å ha en designregistrering i alle de landene hvor du har tenkt å utnytte designet kommersielt, men det blir også dyrere jo flere land du søker beskyttelse i.

Hvis du først og fremst vil beskytte designet ditt i Norge finner du nærmere veiledning på siden «Søk designregistrering i Norge». Hvis du vil søke beskyttelse i flere land, finner du nærmere veiledning på siden «Søk designregistrering i andre land».

Teknisk løsning eller logo knyttet til designet?

Har designet ditt også en helt ny, teknisk løsning kan du vurdere å søke patent. Patent er noe annet enn designregistrering, og har et såkalt absolutt nyhetskrav. Dette betyr at oppfinnelsen ikke må ha vært vist til andre før du har levert inn patentsøknaden. For design er nyhetskravet moderert, slik at et design kan ha vært vist offentlig inntil 12 måneder før du leverer inn en søknad.

Ønsker du å kombinere patent og designregistrering, må du derfor tenke på at:

  • designsøknaden ikke må offentliggjøres før du har søkt om patent
  • designsøknaden må leveres senest 12 måneder etter at patentsøknaden er blitt allment tilgjengelig, på grunn av nyhetsfristen (grace period)

Hvis du vil bruke et eget navn eller en logo som kjennetegn for produktet ditt, bør du vurdere å registrere det som et varemerke.
Les mer om registrering av varemerke

Hjelp til å velge strategi?

Patentstyret kan veilede deg og vise deg hvilke muligheter du har for å få rettigheter til et varemerke, design eller en oppfinnelse.

Hvis du ønsker rådgivning rundt strategiske valg kan du oppsøke profesjonell hjelp fra en fullmektig til dette. Du finner en liste over fullmektiger på nettstedet iprhjelp.no: Rådgiverdatabasen.

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: