Forbered søknaden - design

Her finner du noen viktige punkter som du bør ha forberedt deg på før du begynner å fylle ut søknadsskjemaet.

Hvis du er usikker på noe, må du gjerne ringe oss før du sender inn søknaden. Du kan ringe oss på  22 38 76 44. Du finner en fullstendig veiledning til søknadsskjemaet i Altinn.

Designet bør være ferdig utviklet

Etter at du har sendt inn en søknad til oss, kan du ikke gjøre endringer som påvirker designets helhetsutseende. Derfor bør du vente med å søke til du har utviklet designet ferdig.

Se hvordan bildene skal utformes (PDF)

Bilder av designet

Du kan sende inntil sju bilder av hvert design du vil registrere. Det er bildene som definerer hvilket vern du får. For at du skal få et godt vern, er det svært viktig at du sender inn gode, tydelige bilder av designet. Retningslinjer for hvordan bildene skal være:

  • Bruk strektegninger, fotografier eller datategninger.
  • Strektegningene må være tegnet med tydelige, jevne, svarte linjer. Vi godtar ikke skissepregede tegninger.
  • Bildene må ikke inneholde tekniske anvisninger, slik som forklarende piler, tekst eller mål.
  • Skal du bare beskytte én side eller en del av et produkt, skal bildene vise kun denne siden eller delen. Vil du beskytte alle sider av et produkt, må du sende inn bilder av alle sidene.
  • Elementer som ikke er en del av designet må ikke inngå i bildene. Skal du for eksempel beskytte en bokhylle, må det ikke være bøker i den.
  • Trenger du å støtte opp en gjenstand for å fotografere den, må du gjøre det på en måte som ikke vises i bildet. Søker du om registrering av en kåpe, må bildene ikke vise personen som ev. bærer kåpen.
  • Designet skal være vist mot en nøytral bakgrunn. Skal du sende oss fotografier av for eksempel et bord, prøv å plassere det mot en ensfarget, nøytral vegg. Pass på at det ikke er forstyrrende elementer i bakgrunnen.
  • Hvis du ønsker å vise at en del av produktet ikke skal omfattes av vernet, kan du tegne omrisset av denne delen med stiplete linjer. Hvis du for eksempel bare vil beskytte hanken til en kopp, kan du tegne hanken med opptrukne linjer, og koppen med stiplete linjer. Da er det bare hanken som er omfattet av vernet.

Farger eller svart-hvitt

Hvis du registrerer designet i svart-hvitt har du i utgangpunktet ikke begrenset vernet til én bestemt farge. De fleste velger å registrere i svart-hvitt for å få et bredere vern. Er farge en viktig del av designet, kan det imidlertid være lurt å beskytte det i farger. Da må du sende inn fargebilder. Samme produkt kan registreres i både svart-hvitt og i farger. Dette blir da to design.

Produktangivelse 

Skriv kort og enkelt hva slags type produkt designet viser. Det kan være «stol», «skip», «grafisk symbol» og så videre. Du skal ikke beskrive designets utseende eller hvordan det er laget. Finnes det ikke en term for produktet, kan du skrive en kort forklaring på hvilken funksjon produktet har. Formålet med produktangivelsen er at vi skal kunne bestemme hvilken klasse designet hører hjemme i.

Klasse

Patentstyret plasserer alle design i forskjellige klasser etter hva slags type produkt de viser. Dette kaller vi «Locarno-klassifikasjonen» som er et internasjonalt system for klassifisering av design i hoved- og underklasser. Vet du hvilken klasse designet ditt tilhører, kan du skrive opp klassen i søknadsskjemaet. Hvis du ikke vet dette, kan du la dette feltet stå åpent. Skriver du feil klasse, retter vi det opp for deg. Klassen innebærer ingen begrensning av vernets omfang, den er kun et administrativt verktøy for å organisere registeret vårt.

Mer om klassifisering av design og Locarno-klassifikasjon
Lenke til engelsk versjon av Locarno-klassifikasjonen 

Flere design i samme søknad

Du kan sende inn flere design i samme søknad hvis alle designene går i samme hovedklasse, det vil si hvis de tilhører samme produktkategori. Har du for eksempel designet et bord, en stol og en seng, så kan du sende inn alle i samme søknad fordi alle er møbler. Fordelen med å sende inn flere design i samme søknad, er at det blir billigere enn å sende inn hvert design i hver sin søknad.

Hemmelighold

Du kan be oss holde bildene av designet i søknaden hemmelig i maksimalt seks måneder fra den dagen du leverte det inn i en søknad første gang, enten i Norge eller i et annet land. En grunn til å holde et design hemmelig kan være at du er usikker på om designet er helt ferdig utviklet. Så lenge designet er hemmelig, har du mulighet til å trekke søknaden tilbake og unngå at designet blir offentlig. Dermed vil ikke det gamle designet ødelegge for en ny søknad på et lignende design.

Varighet

En designregistrering varer i fem år av gangen og kan fornyes til maksimalt 25 år. Når utløpet av en femårsperiode nærmer seg, sender vi ut et varsel om at det er på tide å fornye registreringen. Da kan du vurdere om du vil betale for å opprettholde registreringen eller ikke.

Supplerende undersøkelse

Du kan krysse av i søknadsskjemaet for supplerende undersøkelse. Da søker vi i registeret vårt for å kartlegge om vi har tidligere design med lignende utseende og som dermed kan være til hinder å oppnå designrett. Denne tjenesten er avgiftsbelagt og du vil motta en rapport med resultatet av undersøkelsen.

Krav til språk og format

Søknadsskjemaet skal fylles ut på norsk. Andre dokumenter som du eventuelt legger ved, kan også være svensk, dansk eller engelsk. Bruk våre anbefalte filformater for å være sikker på at vi kan lese dokumentene. Les mer om de anbefalte filformatene (PDF)

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: