Klassifisering design

Locarno-klassifikasjon er et internasjonalt system for klassifisering av design.

Teksten i klassene og underklassene gir en generell indikasjon på det området varene tilhører. Enkelte varer kan imidlertid inngå under mer enn en slik tekst. Vi anbefaler derfor at du undersøker i den alfabetiske varelisten for å forsikre deg om riktig klassifisering av de forskjellige varene.

Valg av riktig klasse

Vi plasserer designet i den klassen som vi mener er den korrekte uten å be søkeren eller fullmektigen godkjenne dette først. Vi kontakter søkeren eller fullmektigen hvis vi er i tvil om hvilken klasse som er den korrekte.

Mer om oppbygging av klassifiseringssystemet

Anmerkninger som angår en hel klasse, er ikke gjentatt for de underklasser som anmerkningene gjelder. De bør derfor tas i betraktning ved vurderingen av anmerkningene til underklassene.

Der det ikke er egen klassifisering for varer som er ment å utgjøre en del av et annet produkt, settes disse varene i samme klasse og underklasse som det produktet de er ment å utgjøre en del av, dersom de ikke normalt kan brukes til andre formål.

Locarno klassifikasjon - 11. utgave

Oversikt over klassene

Klasse 1 Næringsmidler
Klasse 2 Bekledningsgjenstander og sysaker 
Klasse 3 Reiseartikler; futteraler, parasoller og personlige eiendeler ikke innbefattet i andre klasser 
Klasse 4 Børstevarer 
Klasse 5 Tekstilmetervarer, ikke forarbeidede, flate stoffer (folier) av syntetisk eller naturlig materiale
Klasse 6 Møblering
Klasse 7 Husholdningsvarer ikke innbefattet i andre klasser 
Klasse 8 Verktøy og jernhandelvarer 
Klasse 9 Emballasje og beholdere for transport og håndtering av varer
Klasse 10 Klokker, ur og andre måleinstrumenter, kontroll- og signalinstrumenter 
Klasse 11 Prydgjenstander
Klasse 12 Transportmidler og løfte- eller heiseanordninger 
Klasse 13 Utstyr for produksjon, distribusjon eller transformering (omforming) av elektrisk energi 
Klasse 14 Utstyr for registrering, telekommunikasjon og databehandling 
Klasse 15 Maskiner ikke spesifisert annet steds 
Klasse 16 Fotografiske-, kinematografiske- og optiske apparater
Klasse 17 Musikkinstrumenter 
Klasse 18 Trykke- og kontormaskiner 
Klasse 19
 
Papirhandlervarer, kontorutstyr, materiell for kunstnere og for undervisning 
Klasse 20 Salgs- og reklameutstyr, skilt 
Klasse 21 Spill, leketøy, telt og sportsartikler
Klasse 22
 
Våpen, pyrotekniske artikler, artikler for jakt, fiske og utryddelse av skadedyr 
Klasse 23 Utstyr for distribusjon av væsker og gasser og for sanitær-, oppvarmings-, ventilasjons- og luftkondisjoneringsanlegg. Fast brensel
Klasse 24 Lege- og laboratorieutstyr 
Klasse 25 Bygninger og bygningselementer 
Klasse 26 Belysningsartikler
Klasse 27 Tobakk og artikler for røkere 
Klasse 28
 
Farmasøytiske og kosmetiske produkter, toalettartikler og -apparater 
Klasse 29
 
Innretninger og utstyr mot brannfare, for å hindre ulykker og for redningsarbeid 
Klasse 30 Pleie og behandling av dyr 
Klasse 31
 
Maskiner og apparater til å tilberede mat og drikke - ikke spesifisert annet steds 
Klasse 32 Grafiske symboler og logoer, overflatemønster, ornamentering 

 

En detaljert oversikt, kun på engelsk og fransk, finner du på WIPO sine sider om Locarno-klassifikasjonen.


Klasse 1 - Næringsmidler

Anmerkning:
Innbefatter næringsmidler for mennesker, næringsmidler for dyr og dietetiske næringsmidler.
Innbefatter ikke emballasje (klasse 9).

 • 1-01 Bakervarer, kjeks, konditorvarer, makaronivarer og andre produkter basert på korn, sjokolade, konfekt og spiseis.
 • 1-02 Frukt, grønnsaker og produkter laget av frukt og grønnsaker.
 • 1-03 Oster, smør og erstatninger for smør, andre meieriprodukter.
 • 1-04 Slaktevarer (fetevarer); og fiskevarer.
 • 1-06 Næringsmidler for dyr
 • 1-99 Diverse.

Klasse 2 - Bekledningsgjenstander og sysaker

Anmerkning:
a) Innbefatter ikke bekledningsgjenstander for dukker.
b) Innbefatter ikke spesialutstyr for beskyttelse mot brannfare, for å hindre ulykker og for redningsformål (klasse 29), eller bekledningsgjenstander for dyr (klasse 30-01).

 • 2-01 Underklær, hvitevarer, korsetter, brystholdere, nattøy.
  Anmerkning:
  a) Innbefatter ortopediske korsetter og hvitevarer til bekledning.
  b) Innbefatter ikke husholdningslintøy (klasse 6-13).
 • 2-02 Klær
  Anmerkning:
  a) Innbefatter alle slags klesplagg, herunder pelsverk, badedrakter, sportsklær og ortopediske klær, under hensyntagen til unntakene under b.
  b) Innbefatter ikke underklær (klasse 2-01) og bekledningsgjenstander som inngår i klassene 2-03, 2-04, 2-05 og 2-06.
 • 2-03 Hodeplagg
  Anmerkning: Innbefatter alle slags hodeplagg for menn, kvinner og barn.
 • 2-04 Fottøy, sokker og strømper.
  Anmerkning: Innbefatter også spesialstøvler for sport, såsom fotball, skiløping og ishockey, ortopedisk fottøy og sokker så vel som strømpebukser, gamasjer og andre benbekledninger.
 •  2-05 Slips, skjerf, halstørklær og lommetørklær.
   Anmerkning: Innbefatter alt ”flatt” tilbehør til bekledning.
 • 2-06 Hansker.
  Anmerkning: Innbefatter operasjonshansker og beskyttede gummi- eller plasthansker for husholdningsbruk eller for forskjellige yrker eller for sport.
 • 2-07 Sysaker og tilbehør til bekledning.
  Anmerkning:
  a) Innbefatter knapper, spenner for klesskap, for hodeplagg og for fottøy, lisser, knappenåler, utstyr for håndsying, strikking og brodering og tilbehør til klær, så som belter, bukseseler, strømpeholdere.
  b) Innbefatter ikke garn eller andre tråder (klasse 5-01), possementsartikler (klasse 5-04), sy- og strikke- og broderingsmaskiner (klasse 15-06), eller utstyr for sying (beholdere) (klasse 3-01).
 • 2-99 Diverse.  

Klasse 3 - Reiseartikler; futteraler, parasoller og personlige eiendeler ikke innbefattet i andre klasser

 • 3-01 Kofferter, håndkofferter, dokumentmapper, håndvesker, nøkkelholdere, futteraler spesielt laget for sitt innhold, lommebøker, og lignende gjenstander.
  Anmerkning: Innbefatter ikke artikler for transport av varer (klasse 9) eller sigar- eller sigarettetuier (klasse 27-06).
 • 3-02
 • 3-03 Paraplyer, parasoller, solskjermer og spaserstokker.
 • 3-04 Vifter.
 • 3-99 Diverse.

Klasse 4 - Børstevarer

 • 4-01 Børster, pensler og koster for rengjøring.
  Anmerkning: Innbefatter ikke klesbørster (klasse 4-02).
 • 4-02 Toalettbørster, klesbørster og skobørster.
  Anmerkning:
  a)
  Med "toalettbørster" menes børster for pleie av kroppen, f.eks. for håret, neglene eller tennene.
  b) Innbefatter ikke elektriske tannbørster (apparater) (klasse 28-03)
 • 4-03 Børster for maskiner.
  Anmerkning: Med børster for maskiner menes børster som er maskindeler eller del av spesielle kjøretøyer.
 • 4-04 Koster og pensler for maling, koster og pensler for bruk ved matlagning.
 • 4-99 Diverse.

Klasse 5 - Tekstilmetervarer, ikke forarbeidede, flate stoffer (folier) av syntetisk eller naturlig materiale

Anmerkning:
a) Innbefatter alle tekstiler eller lignende varer som blir solgt metervis og ikke er konfeksjonert.
b) Innbefatter ikke konfeksjonerte varer (klasse 2 eller 6).

 • 5-01 Tråd.
  Anmerkning:
  a) Innbefatter garn og tråd.
  b) Innbefatter ikke f.eks. rep, wire, tau, hyssing (klasse 9-06).
 • 5-02 Kniplinger, blonder.
 • 5-03 Broderier.
 • 5-04 Bånd, snorer og andre possementsartikler.
 • 5-05 Tøyer og stoffer.
  Anmerkning:
  a) Innbefatter tøyer og stoffer, vevede, strikkede eller tilvirket på annen måte, presenning, filt og vadmel.
 • 5-06 Flate stoffer (folier) av syntetisk eller naturlig materiale.
  Anmerkning:
  a) Innbefatter stoffer hvis eneste karakteristiske egenskaper er deres overflate-ornamentering eller veving, i særdeleshet flate materialer til bekledning, såsom tapeter, linoleum og selvklebende plastfolier så vel som arkmaterialer til innpakning og ruller av papir, med forbehold for unntagelsene angitt under (b).
  b) Innbefatter ikke skrivepapir, selv om det er i ruller (klasse 19-01) eller flate materialer brukt som bygningskomponenter, såsom veggpanel og tak- og veggkledning (klasse 25-01).
 • 5-99 Diverse.

Klasse 6 - Møblering

Anmerkning:
a) Sammensatte møbler som inneholder deler som inngår i flere underklasser, er klassifisert i klasse 6-05.
b) Innbefatter ikke tekstiler som ikke er konfeksjonerte (klasse 5). 
 

 • 6-01 Seter.
  Anmerkning:
  (a) Innbefatter alle typer seter selv om de også kan brukes til å ligge i, slik som benker, hammocker, divaner, ottomandivaner, badstuebenker og sofaer.
  (b) Innbefatter seter for kjøretøyer.
 • 6-02 Senger.
  Anmerkning:
  (a) Innbefatter sengerammer og sengebunner.
  (b) Innbefatter ikke seter egnet til å ligge på, (Klasse 6-01) slik som benker, hammocker, divaner, ottomandivaner, badstuebenker og sofaer.
 • 6-03 Bord og lignende møbler.
 • 6-04 Møbler for oppbevaring.
  Anmerkning: Innbefatter skap, møbler med skuffer, eller rom og hyller.
 • 6-05 Sammensatte møbler.
 • 6-06 Andre møbler og møbeldeler.
 • 6-07 Speil og rammer.
  Anmerkning: Innbefatter ikke speil i andre klasser (se den alfabetiske liste).
 • 6-08 Kleshengere
 • 6-09 Madrasser og puter.
 • 6-10 Gardiner, forheng og persienner.
 • 6-11 Gulvtepper, -matter og -løpere.
 • 6-12 Veggtepper.
 • 6-13 Overbredsel og andre dekkende stoffer, husholdningslintøy og dekketøy.
  Anmerkning: Innbefatter møbeltrekk, sengetepper og bordduker.
 • 6-99 Diverse.

Klasse 7 - Husholdningsvarer ikke innbefattet i andre klasser.

Anmerkning:
a) Innbefatter husholdningsinnretninger og redskaper som brukes for hånd, selv om de er motordrevet.
b) Innbefatter ikke maskiner og innretninger for tilberedning av mat og drikke (klasse 31) 

 • 7-01 Serviser og glasstøy.
  a) Innbefatter fat og stentøy i alle materialer, også papir og papp.
  b) Innbefatter ikke kokeinnretninger og -beholdere såsom kokekar av glass eller ildfast leire (klasse 7-02), heller ikke blomstervaser, blomsterpotter, porselen- og glassvarer av rent dekorativ art (klasse 11-02).
 • 7-02 Kokeinnretninger, -redskaper og -beholdere.
 • 7-03 Bordkniver, gafler og skjeer.
 • 7-04 Apparatererer og redskap til å tilberede mat eller drikke.
  Anmerkning: Innbefatter ikke apparater og redskaper klassifisert i 7-02.
 • 7-05 Strykejern, utstyr for vasking, rengjøring og tørking.
  Anmerkning: Innbefatter ikke elektriske husholdningsapparater for vasking, rengjøring og tørking (klasse 15-05).
 • 7-06 Annet utstyr for bordet.
 • 7-07 Andre husholdningskar.
 • 7-08 Tilbehør til innendørs ildsted.
 • 7-99 Diverse.

Klasse 8 - Verktøy og jernhandelvarer

Anmerkning:
a) Innbefatter håndverktøy, selv om mekanisk kraft anvendes i stedet for muskelkraft, f.eks. elektriske sager og bor.
b) Innbefatter ikke maskiner eller maskinverktøy (klasse 15 eller klasse 31).

 • 8-01 Verktøy og redskaper for boring, fresing eller utgraving.
 • 8-02 Hammere og andre lignende verktøy og redskaper.
 • 8-03 Skjærende verktøy og redskaper.
  Anmerkning:
  a) Innbefatter verktøy og redskaper for saging.
  b) Innbefatter ikke bordkniver (klasse 7-03), skjæreverktøy og redskaper for kjøkkenbruk (klasse 31) eller kniver brukt ved operasjoner (klasse 24-02).
 • 8-04 Skrutrekkere og annet lignende verktøy og redskaper.
 • 8-05 Annet verktøy og redskaper.
  Anmerkning:
  a) Innbefatter verktøy og redskaper som ikke er klassifisert eller skal plasseres i andre underklasser eller klasser.
  b) Innbefatter pusseklosser og skiver for slipemaskiner.
  c) Innbefatter ikke sandpapir (klasse 5-06).
 • 8-06 Håndtak, knotter og hengsler.
 • 8-07 Lukke- eller låseanordninger.
 • 8-08 Feste-, støtte- eller monteringsanordninger som ikke er omfattet av andre klasser.
  Anmerkning:
  a) Innbefatter spiker, skruer, muttere og bolter.
  b) Innbefatter ikke festemidler for klær (klasse 2-07), for smykker (klasse 11-01) eller til kontorbruk (klasse 19-02).
 • 8-09 Metallbeslag for dører, vinduer, møbler og lignende ting.
 • 8-10 Stativer for sykler og motorsykler.
 • 8-99 Diverse. 

Klasse 9 - Emballasje og beholdere for transport og håndtering av varer

 • 9-01 Flasker, flakonger, krukker, damejeanner, glassballonger samt beholdere med dynamisk utdelende hjelpemidler (aerosolbokser).
  Anmerkning:
  a) Med krukke menes slike som anvendes som beholdere.
  b) Innbefatter ikke krukker anvendt som servise (klasse 7-01) eller blomsterpotter (klasse 11-02).
 • 9-02 Kanner, tønner og fat.
 • 9-03 Kasser, esker, beholdere, containere og hermetikkbokser.
  Anmerkning: Innbefatter transportcontainere.
 • 9-04 Store kurver, sprinkelkasser og kurver.
 • 9-05 Sekker, poser, tuber og kapsler.
  Anmerkning:
  a) Innbefatter sekker og poser av plast med eller uten håndtak eller lukkeinnretning.
  b) Med kapsler menes slike for innpakning.
 • 9-06 Rep og andre ombindingsmaterialer.
 • 9-07 Lukkeanordninger og tilbehør.
  Anmerkning:
  a) Innbefatter kun lukkeanordninger for emballasje.
  b) Med tilbehør menes særlig utdelings- og doseringsanordninger til beholdere samt avtagbare sprayanordninger.
 • 9-08 Paller og plattformer for gaffeltrucker.
 • 9-09 Avfalls- og søppelbeholdere og stativer for disse.
 • 9-99 Diverse.

Klasse 10 - Klokker, ur og andre måleinstrumenter, kontroll- og signalinstrumenter

Anmerkning: Innbefatter også elektrisk drevne instrumenter. 

 • 10-01 Klokker, pendelur og vekkerur.
 • 10-02 Ur og armåndsur.
 • 10-03 Andre tidsmåleinstrumenter.
  Anmerkning: Innbefatter også tidsmåleapparater, såsom parkometre, tidsmålere for kjøkkenbruk og lignende instrumenter.
 • 10-04 Andre måleinstrumenter, apparater og anordninger.
  Anmerkning:
  a) Innbefatter instrumenter, apparater og anordninger for måling av temperatur, trykk, vekt, lengde, volum og elektriske størrelser.
  b) Innbefatter ikke lysmålere for fotografering (klasse 16-05).
 • 10-05 Instrumenter, apparater og anordninger for kontrollering, sikkerhet eller testing.
  Anmerkning: Innbefatter ikke lys- eller signalanordninger for kjøretøyer (klasse 26-06).
 • 10-06 Signalapparater og -anordninger.
  Anmerkning: Innbefatter ikke lys- eller signalanordninger for kjøretøyer (klasse 26-06).
 • 10-07 Innfatninger, skiver, visere og alle andre deler og tilbehør for instrumenter for måling, kontrollering og signalering.
  Anmerkning: Med innfatning menes ur- og klokkeinnfatninger og alle innfatninger som er integrerte deler av instrumenter, hvis mekanisme de beskytter, med unntak av futteraler (klasse 3-01, eller, hvis for innpakning, klasse 9-03).
 • 10-99 Diverse.

Klasse 11 - Prydgjenstander

 • 11-01 Smykker og juvelervarer.
  Anmerkning:
  a) Innbefatter fantasi- og imiterte smykker.
  b) Innbefatter ikke ur (klasse 10-02).
 • 11-02 Nipsgjenstander, bord-, kamingesims- og veggdekorasjoner, blomstervaser og -potter.
  Anmerkning: Innbefatter skulpturer, uroer, statuer og modeller.
 • 11-03 Medaljer og merker.
 • 11-04 Kunstige blomster, -frukter og -planter.
 • 11-05 Flagg, festdekorasjoner.
  Anmerkning:
  a) Innbefatter girlandere, vimpler og juletredekorasjoner.
  b) Innbefatter ikke lys (klasse 26-04).
 • 11-99 Diverse  

Klasse 12 - Transportmidler og løfte- eller heiseanordninger

         Anmerkning:
        a) Innbefatter alle kjøretøyer: land, sjø, luft, romfart og andre.
        b) Innbefatter deler, utstyr og tilbehør som kun består i forbindelse med et kjøretøy og ikke       kan plasseres i en annen klasse. Disse delene, utstyret og tilbehøret til kjøretøyer, skal plasseres i underklassen til vedkommende kjøretøy, eller i klasse 12-16, hvis de er felles for flere kjøretøyer som inngår i forskjellige underklasser.
        c) Innbefatter ikke, i prinsippet, deler, utstyr og tilbehør til kjøretøyer som kan plasseres i en annen klasse. Disse delene, utstyret og tilbehøret skal plasseres i samme klasse som artikler av samme slag, d.v.s. som har samme funksjon. Således skal tepper eller matter for automobiler plasseres sammen med tepper (klasse 6-11). Elektriske motorer for kjøretøyer skal plasseres i klasse 13-01 og ikke-elektriske motorer for kjøretøyer i klasse 15-01; (det samme gjelder delene i slike motorer). Automobilers lyskastere plasseres sammen med belysningsutstyr (klasse 26-06).
         d) Innbefatter ikke miniatyrmodeller av kjøretøyer (klasse 21-01). 

 • 12-01 Kjøretøyer som trekkes av dyr.
 • 12-02 Håndkjerrer og trillebører.
 • 12-03 Lokomotiver og rullende jernbanemateriell og alle andre skinnegående kjøretøyer.
 • 12-04 Taubaner, stolheiser og skiheiser.
 • 12-05 Heiser og løfteanordninger for lasting og transport.
  Anmerkning: Innbefatter heiser, bagasjeheiser, kraner, gaffeltrucker og transportband.
 • 12-06 Skip og båter.
 • 12-07 Luftfartøyer og romskip.
 • 12-08 Automobiler, busser og lastebiler.
  Anmerkning: Innbefatter ambulanser og kjølebiler.
 • 12-09 Traktorer.
 • 12-10 Tilhengere.
  Anmerkning: innbefatter campingvogner.
 • 12-11 Sykler og motorsykler.
 • 12-12 Barnevogner, rullestoler, sykebårer.
  Anmerkning:
  a) Med barnevogner menes en håndvogn for små barn.
  b) Innbefatter ikke dukkevogner (klasse 21-01).
 • 12-13 Spesialkjøretøyer.
  Anmerkning: Innbefatter kun kjøretøyer som ikke spesielt er ment for transport, så som gaterengjøringskjøretøyer, sprøytevogner, brannbiler, snøploger, kranbiler.
  b) Innbefatter ikke jordbruksmaskiner med flere formål (klasse 15-03) eller selvdrevne maskiner for bygnings- eller anleggsarbeider (klasse 15-04).
 • 12-14 Andre kjøretøyer.
  Anmerkning: Innbefatter sleder og luftputekjøretøyer.
 • 12-15 Dekk, slanger og snøkjettinger for kjøretøyer.
 • 12-16 Andre deler, utstyr og tilbehør for kjøretøyer, ikke spesifisert annet steds.
  Anmerkning:
  a) Innbefatter ikke sikkerhetsbelter for setene i kjøretøy (klasse 29-02), dørhåndtak for kjøretøy (klasse 8-06).
  b) Innbefatter ikke strømavtakere for elektriske lokomotiver eller trikker (klasse 13-03)
 • 12-99 Diverse.

Klasse 13 - Utstyr for produksjon, distribusjon eller transformering (omforming) av elektrisk energi

       Anmerkning:
      a) Innbefatter bare apparater som produserer, distribuerer og omformer elektrisk strøm.
      b) Innbefatter likevel elektriske motorer.
      c) Innbefatter ikke elektrisk drevne apparater, f.eks. elektriske klokker eller ur (klasse 10-01 eller 10-02) eller apparater for måling av elektrisk strøm (klasse 10-04). 
 

 • 13-01 Generatorer og motorer.
  Anmerkning: Innbefatter elektriske motorer for kjøretøyer.
 • 13-02 Transformatorer. likerettere, batterier og akkumulatorer.
 • 13-03 Utstyr for distribusjon eller kontroll av elektrisk kraft.
  Anmerkning: Innbefatter ledninger, brytere og brytertavler.
 • 13-99 Diverse.

Klasse 14 - Utstyr for registrering, telekommunikasjon og databehandling

 • 14-01 Utstyr for registrering og gjengivelse av lyd og billeder.
  Anmerkning: Innbefatter ikke fotografiske eller kinematografiske apparater (klasse 16).
 • 14-02 Databehandlingsutstyr.
 • 14-03 Telekommunikasjonsutstyr og radioforsterkere.
  Anmerkning: Innbefatter apparater for telegrafi, telefoni og fjernsyn så vel som televisjonskameraer, radioapparater og fjernskrivere.
 • 14-04 Skjermbilder og ikoner
 • 14-99 Diverse.  

Klasse 15 - Maskiner ikke spesifisert annet steds

 • 15-01 Motorer.
  Anmerkning:
  a) Innbefatter ikke-elektriske motorer for kjøretøy.
  b) Innbefatter ikke elektriske motorer (klasse 13).
 • 15-02 Pumper og kompressorer.
  Anmerkning: Innbefatter ikke hånd- eller fotpumper (klasse 8-05) eller brannslukningsapparater (klasse 29-01).
 • 15-03 Landbruksmaskiner.
  Anmerkning:
  a) Innbefatter ploger, kombinerte maskiner d.v.s. både maskiner og kjøretøyer f.eks. skjære- og bindemaskiner.
  b) Innbefatter ikke håndverktøy (klasse 8).
 • 15-04 Bygningsmaskiner.
  Anmerkning:
  a) Innbefatter maskiner anvendt ved byggeteknikk og selvdrevne maskiner såsom gravemaskiner, betong-blandemaskiner og muddermaskiner.
  b) Innbefatter ikke heiser og kraner (klasse 12-05).
 • 15-05 Vaske-, rense- og tørkemaskiner.
  Anmerkning:
  a) Innbefatter anordninger og maskiner for behandling av lintøy og klær, så som strykemaskiner og vrimaskiner.
  b) Oppvaskmaskiner og industrielt tørkeutstyr.
 • 15-06 Tekstil-, sy-, strikke- og broderingsmaskiner.
 • 15-07 Kjølemaskiner og -apparater.
  Anmerkning:
  a) Innbefatter husholdningskjøleapparater.
  b) Innbefatter ikke kjølevogner (klasse 12-03) eller kjølebiler (klasse 12-08).
 • 15-08
 • 15-09 Materialbearbeidelses-, slipe- og støpemaskiner.
  Anmerkning:
  a) Innbefatter ikke maskiner for grubeindustri, jordboremaskiner og materialseparatorer (klasse 15-99).
  b) Innbefatter 3D-printer.
 • 15-99 Diverse.

Klasse 16 - Fotografiske, kinematografiske og optiske apparater.

Anmerkning: Innbefatter ikke lyskastere for fotografering eller filming (klasse 26-05).  

 • 16-01 Fotografiapparater og filmkameraer.
  Anmerkning: Innbefatter ikke fjernsynskameraer (klasse 14-03).
 • 16-02 Framvisningsapparater og betraktningsskjermer.
 • 16-03 Fotokopieringsapparater og forstørrelsesapparater.
  Anmerkning: Innbefatter mikrofilmutstyr og apparater for visning av mikrofilm så vel som kontormaskiner kjent som "fotokopieringsmaskiner" som bruker andre enn fotografiske prosesser (i særdeleshet termiske eller magnetiske prosesser).
 • 16-04 Fremkallingsapparater og utstyr.
 • 16-05 Tilbehør.
  Anmerkning: Innbefatter filtere for fotografiapparater, lysmålere (eksponeringsmålere), stativer og fotografiske blitzapparater.
 • 16-06 Optiske artikler.
  Anmerkning:
  a) Innbefatter briller og mikroskoper.
  b) Innbefatter ikke måleinstrumenter hvori inngår optiske innretninger (klasse 10-04)
  .
 • 16-99 Diverse.

Klasse 17 - Musikkinstrumenter

Anmerkning: Innbefatter ikke futteraler for musikkinstrumenter (klasse 3-01) eller utstyr for opptak eller gjengivelse av lyd (klasse 14-01). 

 • 17-01 Instrumenter med klaviatur.
  Anmerkning: Innbefatter elektroniske og andre orgler, trekkspill samt mekaniske og andre pianoer.
 • 17-02 Blåseinstrumenter.
  Anmerkning: Innbefatter ikke orgler, harmonier og trekkspill (klasse 17-01).
 • 17-03 Strengeinstrumenter.
 • 17-04 Slaginstrumenter.
 • 17-05 Mekaniske instrumenter.
  Anmerkning:
  a) Innbefatter spilledåser og jukebokser.
  b) Innbefatter ikke mekaniske klaviaturinstrumenter (klasse 17-01).
 • 17-99 Diverse.  

Klasse 18 - Trykke- og kontormaskiner

 • 18-01 Skrivemaskiner og regnemaskiner.
  Anmerkning: Innbefatter ikke computere og andre apparater som skal plasseres i klasse 14-02.
 • 18-02 Trykkemaskiner.
  Anmerkning:
  a) Innbefatter settemaskiner, klisje- og stereotypimaskiner og apparater, typografiske maskiner og andre reproduseringsmaskiner, såsom duplikatorer og offsetutstyr, så vel som adresseringsmaskiner, frankerings- og stemplingsmaskiner.
  b) Innbefatter ikke skrivere for datamaskiner (klasse 14-02) og fotokopieringsapparater (klasse 16-03).
 • 18-03) Typografiske bokstaver, sifre og tegn.
 • 18-04 Bokbindermaskiner, stiftemaskiner for trykkerier, kutte- og tilskjæringsmaskiner for bokbinding.
  Anmerkning: Innbefatter maskiner og lignende innretninger for å kutte papir og som er analoge med tilskjæringsmaskiner.
 • 18-99 Diverse.

Klasse 19 - Papirhandlervarer, kontorutstyr, materiell for kunstnere og for undervisning

 • 19-01 Skrivepapir, kort for korrespondanse og meldinger.
  Anmerkning: Innbefatter alt papir, i ordets videste betydning, som anvendes for skriving, tegning, maling, trykking, f.eks. kalkérpapir, karbonpapir, avispapir og konvolutter, gratulasjonskort og illustrerte postkort, selv om de har innlagt lydopptak.
 • 19-02 Kontorutstyr.
  Anmerkning:
  a) Innbefatter utstyr brukt ved kassererskranker, f.eks. sorterere for skillemynt.
  b) Noe kontorutstyr skal plasseres i andre underklasser eller klasser, f.eks. kontormøbler i klasse 6, kontormaskiner og utstyr i klassene 14-02, 16-03, 18-01, 18-02 eller 18-04, og skrivemateriell i klasse 19-01 eller 19-06. (Se den alfabetiske liste.)
 • 19-03 Kalendere.
  Anmerkning: Innbefatter ikke dagbøker (klasse 19-04).
 • 19-04 Bøker, skrivehefter og andre gjenstander med lignende utvendig utseende.
  Anmerkning: Innbefatter bokomslag, bokbind, albumer, dagbøker og lignende gjenstander.
 • 19-05 (Ledig)
 • 19-06 Materiell og hjelpemidler for håndskriving, for tegning, for maling, for skulpturering, for gravering og for andre kunstneriske formål.
  Anmerkning: Innbefatter ikke malerpensler (klasse 4-04), tegnebord og tilhørende utstyr (klasse 6-03), eller skrivepapir (klasse 19-01).
 • 19-07 Undervisningsmateriell.
  Anmerkning:
  a) Innbefatter kart av alle slag, globuser og planetarier.
  b) Innbefatter ikke audio-visuelt undervisningsutstyr (klasse 14-01).
 • 19-08 Andre trykksaker.
  Anmerkning: Innbefatter trykt reklamemateriale.
 • 19-99 Diverse.

Klasse 20 - Salgs- og reklameutstyr, skilt

 • 20-01 Salgsautomater.
 • 20-02 Utstillings- og salgsutstyr.
  Anmerkning: Innbefatter ikke møbelgjenstander (klasse 6).
 • 20-03 Skilt og reklameutstyr.
  Anmerkning:
  a) Innbefatter lysende skilter og reklameutstyr samt mobilt reklameutstyr.
  b) Innbefatter ikke emballasje (klasse 9) eller signalanordninger (klasse 10-06).
 • 20-99 Diverse.

Klasse 21 - Spill, leketøy, telt og sportsartikler

 • 21-01 Spill og leketøy.
  Anmerkning:
  a) Innbefatter miniatyrmodeller.
  b) Innbefatter ikke leketøy for dyr (klasse 30-99).
 • 21-02 Utstyr og apparater for gymnastikk og sport.
  Anmerkning:
  a) Innbefatter som sportsutstyr apparater og utstyr som er nødvendig for de forskjellige sportsutøvelser og som i alminnelighet ikke har noe spesielt annet formål, så som fotballer, ski, tennisracketer, men ikke andre gjenstander som ved siden av sin vanlige anvendelse også kan bli brukt under utøvelsen av en eller annen sport.
  b) Innbefatter, under hensyntagen til reservasjonen nevnt under (a), treningsutstyr og -anordninger og utstyr som er nødvendig for utendørs spill.
  c) Innbefatter ikke sportsklær (klasse 2), og heller ikke kjelker eller sleder (klasse 12-14).
 • 21-03 Andre fornøyelses- og underholdningsgjenstander.
  Anmerkning:
  a) Innbefatter markedsplasskaruseller og spilleautomater.
  b) Innbefatter ikke spill og leketøy (klasse 21-01) eller andre gjenstander som skal plasseres i klassene 21-01 eller 21-02.
 • 21-04 Telt og tilbehør dertil.
  Anmerkning:
  a) Innbefatter stenger, plugger, og andre lignende gjenstander.
  b) Innbefatter ikke andre campingartikler som etter sin natur skal plasseres i forskjellige andre klasser, f.eks. stoler (klasse 6-01), bord (klasse 6-03), tallerkener (klasse 7-01) og campingvogner (klasse 12-10).
 • 21-99 Diverse.

Klasse 22 - Våpen, pyrotekniske artikler, artikler for jakt, fiske og utryddelse av skadedyr.

 • 22-01 Skytevåpen.
 • 22-02 Andre våpen.
 • 22-03 Ammunisjon, raketter og pyrotekniske artikler.
 • 22-04 Mål og tilbehør.
  Anmerkning: Innbefatter den spesielle innretning til å sette bevegelige mål i gang.
 • 22-05 Jakt- og fiskeutstyr.
  Anmerkning: Innbefatter ikke bekledningsgjenstander (klasse 2) eller våpen (klasse 22-01 og klasse 22-02).
 • 22-06 Feller, artikler til utryddelse av skadedyr.
 • 22-99 Diverse.

Klasse 23 - Utstyr for distribusjon av væsker og gasser og for sanitær-, oppvarmings-, ventilasjons- og luftkondisjoneringsanlegg. Fast brensel.

 • 23-01 Utstyr for distribusjon av væsker og gasser.
  Anmerkning: Innbefatter kraner, rør og rørarmaturer.
 • 23-02 Sanitærutstyr.
  Anmerkning:
  a) Innbefattet badekar, dusjer, servanter, badstuer, klosetter og sanitærenheter.
  b) Innbefatter ikke kraner, rør og rørarmaturer (klasse 23-01).
 • 23-03 Oppvarmingsutstyr.
 • 23-04 Ventilasjons- og luftkondisjoneringsutstyr.
 • 23-05 Fast brensel.
 • 23-99 Diverse.

Klasse 24 - Lege- og laboratorieutstyr

Anmerkning: Uttrykket "legeutstyr" omfatter også utstyr for kirurgiske, dentale og veterinære formål.  

 • 24-01 Faste apparater og utstyr for leger, sykehus og laboratorier.
 • 24-02 Medisinske instrumenter, instrumenter og redskaper for laboratoriebruk.
  Anmerkning: Innbefatter kun instrumenter som haldast i hånden.
 • 24-03 Proteser.
 • 24-04 Artikler for forbinding av sår og for bandasjering, for syke- og medisinsk pleie.
  Anmerkning: Innbefatter absorberende bandasjer.
 • 24-99 Diverse.

Klasse 25 - Bygninger og bygningselementer

 • 25-01 Bygningsmaterialer.
  Anmerkning: Innbefatter mursten, bjelker, profilerte bjelker, teglsten, skifer og bygningsplater.
 • 25-02 Prefabrikkerte eller ferdigmonterte bygningsdeler.
  Anmerkning:
  a) Innbefatter vinduer, dører, utvendige sjalusier, skillevegger og gitter.
  b) Innbefatter ikke trapper (klasse 25-04).
 • 25-03 Hus, garasjer og andre bygninger.
 • 25-04 Trapper, stiger, stillas.
 • 25-99 Diverse.

Klasse 26 - Belysningsartikler

 • 26-01 Lysestaker og kandelabre.
 • 26-02 Fakler og bærbare lamper og lykter.
 • 26-03 Offentlig lysarmatur.
  Anmerkning: Innbefatter utelamper, scenebelysning, søkelysprosjektører.
 • 26-04 Lyskilder, elektriske eller ikke.
  Anmerkning: Innbefatter lyspærer, lysende plater og rør, og stearinlys.
 • 26-05 Bordlamper, gulvlamper, lysekroner, vegg-og takbelysninger, lampeskjermer, reflektorer, fotografiske og kinematografiske prosjektørlamper.
 • 26-06 Belysningsutstyr for kjøretøyer.
 • 26-99 Diverse.

Klasse 27 - Tobakk og artikler for røkere

 • 27-01 Tobakk, sigarer og sigaretter.
 • 27-02 Piper, sigar- og sigarettmunnstykker.
 • 27-03 Askebegre.
 • 27-04 Fyrstikker.
 • 27-05 Fyrtøy.
 • 27-06 Sigar- og sigarettetuier, tobakksbokser og -punger.
  Anmerkning: Innbefatter ikke emballasje (klasse 9).
 • 27-99 Diverse.

Klasse 28 - Farmasøytiske og kosmetiske produkter, toalettartikler og -apparater

 • 28-01 Farmasøytiske produkter.
  Anmerkning:
  a) Innbefatter slike for dyr.
  b) Innbefatter ikke stoff for forbinding og sykepleie (klasse 24-04).
 • 28-02 Kosmetiske produkter.
  Anmerkning: Innbefatter slike for dyr.
 • 28-03 Toalettartikler og skjønnhetspleieutstyr.
  Anmerkning:
  a) Innbefatter barberkniver og -høvler og innretninger for massasje, hårfjerning eller frisering.
  b) Innbefatter ikke børster og pensler til toalett og make-up (klasse 4-02) eller artikler og utstyr for dyr (klasse 30-99).
 • 28-04 Parykker, kunstige barter og skjegg.
 • 28-99 Diverse.

Klasse 29 - Innretninger og utstyr mot brannfare, for å hindre ulykker og for redningsarbeid

 • 29-01 Innretninger og utstyr mot brannfare.
  Anmerkning:
  a) Innbefatter brannslokningsapparater.
  b) Innbefatter ikke brannbiler (klasse 12-13), eller brannslanger og munnstykker for brannslanger (klasse 23-01).
 • 29-02 Innretninger og utstyr for hindring av ulykker og for redningsarbeid, ikke spesifisert annet steds.
  Anmerkning: Innbefatter innretninger og utstyr for dyr.
 • 29-99 Diverse.

Klasse 30 - Pleie og behandling av dyr

Anmerkning: Innbefatter ikke næringsmidler (klasse 1) og farmasøytiske og kosmetiske produkter for dyr (klasse 28-01 eller 28-02). 

 • 30-01 Bekledningsgjenstander for dyr.
 • 30-02 Innhegninger, bur, hundehus og tilsvarende beskyttelsesinnretninger.
  Anmerkning: Innbefatter ikke bygninger (klasse 25).
 • 30-03 Utstyr for fôring og vanning.
 • 30-04 Seletøy.
  Anmerkning: Innbefatter halsband for dyr.
 • 30-05 Pisker og stikker.
 • 30-06 Dyreleier og reir.
 • 30-07 Vaglar og anna utstyr til bur.
 • 30-08 Merkejern, merker og fotlenker.
 • 30-09 Tjoringsbom.
 • 30-99 Diverse.

Klasse 31 - Maskiner og apparater til å tilbereie mat og drikke - ikke spesifisert annet steds

Anmerkning: Innbefatter ikke hånddrevne redskaper, innretninger og apparater til å servere eller tilberede mat og drikke (klasse 7).

Klasse 32 - Grafiske symboler og logoer, overflatemønster, ornamentering

Anmerkning: Innbefatter også get-up, herunder interiør.

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: