Bilder i designsøknader: nye retningslinjer

Hovedregelen er fortsatt at designet må vises tydelig

De nye retningslinjene gjelder fra 15. april 2016 og er et resultat av et samarbeid mellom EUIPO (European Union Intellectual Property Office), 23 nasjonale myndigheter i EU, to brukerorganisasjoner og fire land utenfor EU, i et såkalt Convergence Programme. Patentstyret og Norge har også deltatt i dette harmoniseringsarbeidet.

Disse retningslinjene medfører ikke noen endringer i norsk praksis, men inneholder eksempler på fremstillinger som vi ennå ikke har tatt i bruk her i Norge.

De nye retningslinjene beskriver blant annet:

  • hvordan stiplede linjer kan brukes hvis du ønsker å unnta noe av produktet fra vernet
  • hvordan du kan unnta noe av produktet fra vernet når stiplede linjer ikke kan brukes
  • hvordan produktene skal avbildes mot en nøytral bakgrunn
  • hvilke forskjellige typer bilder av designet som kan godtas

Med ett unntak stiller vi oss bak disse retningslinjene. Unntaket gjelder en billedtype som heter «partial views» og som er en visning hvor vi anser det for å vise flere design, noe vi ikke godtar fordi det skaper forvirring om hva som er vernet.

For alle saker vil vi fortsatt gjøre en individuell vurdering av om fremstillingen viser designet tydelig.

Retningslinjer

Convergence on graphic representations of designs - Common Communication (PDF).

Du finner den også på nettsidene til European Trade Mark and Design Network:  
Convergence on graphic representations of designs - Common Communication

Retningslinjene gjelder fra 15. april 2016.

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: