Snarveier - design

Utvalgte sider om design: lover og forskrifter, klassifisering, søknadsinnlevering, priser, internasjonale avtaler, designtidende, klageordninger.

Designloven og designforskriften

Lov om beskyttelse av design - designloven (lenken går til Lovdata)

Forskrift til designloven - designforskriften (lenken går til Lovdata)

Norwegian Designs Act (uoffisiell oversettelse)

Norwegian Design Regulations (uoffisiell oversettelse)

Klassifisering

Klassifisering av design (inkl. Locarno klassifisering på norsk)

Locarno Classification (lenke til WIPO)

Søk i Patentstyrets database

Gå til søketjenesten

Norsk designtidende

Norsk designtidende i PDF-format

Søknadsinnlevering og skjemaer

Ny søknad om design (lenke til Altinn)

Korrespondanse til Patentstyret  (lenke til Altinn)

Skjemaer

Priser og betaling

Priser

Betalingsinformasjon

Betalingsforskriften (lenke til Lovdata)

Internasjonale avtaler

Haag-systemet (lenke til WIPO)

EU-design - generell informasjon (lenke til EUIPO)

EU-design - regelverk (lenke til EUIPO)

Klageordninger

Klageordninger for design

Klagenemnda for industrielle rettigheter (lenke til KFIR)

Avgjørelser avsagt av KFIR (lenke til KFIR)

Takk for din tilbakemelding!
Denne siden ble sist endret: