Søk designregistrering i andre land

Ønsker du å registre designet ditt i flere land, kan du starte med å levere inn en søknad i Norge eller søke direkte i de aktuelle landene.

Det er lurt å registrere designet ditt i alle de landene hvor du har tenkt å utnytte designet kommersielt, men det blir også dyrere jo flere land du søker beskyttelse i.

Starte i Norge

Du kan først sende inn en søknad til Patentstyret om designregistrering i Norge. Så kan du innen seks måneder sende en søknad til andre land med krav om prioritet fra Norge. Prioritet betyr at designet ditt går foran senere søknader på samme design.

På denne måten får du behandlet søknaden din i Norge og kan få hjelp til rette opp eventuelle feil og mangler før du søker videre til andre land. Dette gir deg mer tid til å velge hvilke andre land du ønsker å registrere designet i. Ulempen er at det kan bli litt dyrere fordi du må betale nasjonale avgifter til Patentstyret i tillegg til internasjonale avgifter.

Selv om søknaden din ikke er ferdigbehandlet i Patentstyret, må du søke videre til andre land innen seks måneder for å få prioritet fra Norge. Det er viktig at du selv passer på fristen på seks måneder.

Søke i andre land

Enten du velger å starte med en søknad i Norge, eller du vil søke direkte til andre land, har du følgende muligheter:

  • søke til hvert enkelt land
  • søke gjennom Haag-systemet
  • søke EU-design

Søke i hvert enkelt land

I noen tilfeller kan det enkleste være å søke direkte i hvert enkelt land. For eksempel hvis markedet ditt er Norge, Sverige og Danmark, kan det være greit å starte med en søknad i Norge, og deretter søke videre i Sverige og Danmark med krav om prioritet fra den norske søknaden.

Søke gjennom Haag-systemet

Vil du registrere designet ditt i mange land, kan du sende en søknad om internasjonal designregistrering via Haag-systemet. Med en slik søknad kan du oppnå designregistrering i mer enn 60 land og unioner, inkludert Norge.

Søknaden sendes til World Intellectual Property Organization (WIPO) som holder til i Genève, Sveits. Du kan søke elektronisk på WIPOs nettsider. I søknaden skal du peke ut hvilke land og unioner du ønsker beskyttelse i.

Søknaden må være utfylt på engelsk, spansk eller fransk. Du betaler alle avgifter direkte til WIPO i sveitsiske franc. Søknaden blir behandlet i hvert enkelt land etter deres nasjonale lover.

Trenger du hjelp til å søke gjennom Haag-systemet?

Det er ikke et krav at du benytter en fullmektig for å levere inn en internasjonal designsøknad til WIPO. Likevel kan det være lurt med profesjonell hjelp hvis du ikke er godt kjent med designretten eller hvis du har lite tid til å følge opp søknadsprosessen.

Søke gjennom Haag-systemet via Patentstyret

Du kan også levere inn en søknad om internasjonal designregistrering via Patentstyret. Da må fylle ut søknadsskjemaet DM/1 på WIPOs nettsider med trykte bokstaver, skrive det ut, signere og levere det inn til oss sammen med bilder av designet. Vi sjekker at søknaden er riktig utfylt og sender den videre til WIPO.

For dette må du betale et oversendelsesgebyr (også kalt viderebefordringsgebyr) og vi sender vi deg en faktura med betalingsfrist på 14 dager. Hvis du ikke betaler fakturaen innen fristen, regner vi ikke den internasjonale søknaden om designregistrering som innkommet.

Søke EU-design

Ved å sende inn en søknad om EU-design kan du oppnå registrering i alle medlemslandene i EU. EØS-landene er ikke omfattet av dette. Alle som er bosatt i Norge eller har en bedrift i Norge, kan søke om EU-design.

Søknaden skal sendes til European Union Intellectual Property Office (EUIPO) som holder til i Alicante, Spania.

Trenger du hjelp til å søke EU-design?

Det er ikke et krav at du benytter fullmektig for å sende inn søknaden. Vi anbefaler likevel at du bruker fullmektig under hele prosessen, også for å levere inn søknaden. En norsk fullmektig kan hjelpe deg under hele prosessen hos EUIPO.

Fornyelse 

WIPO har et system for elektronisk fornyelse på sine nettsider

Du kan også fornye en internasjonal registrering ved å bruke skjema DM/4 for fornyelse, eller ved kun å betale fornyelsesavgift

Uregistrert design

Hvis du offentliggjør designet ditt første gang i et EU-land (gjennom f.eks. markedsføring, salg eller i en utstilling), oppnår du automatisk beskyttelse i tre år i hele EU for det som kalles et uregistrert design. Vær oppmerksom på at et uregistrert design kun gir vern mot kopiering og ikke enerett til et helhetsutseende.

Se informasjon fra EUIPO (designmyndigheten for EU - European Union Intellectual Property Office).

Takk for din tilbakemelding!
Denne siden ble sist endret: