Norske fullmektiger kan representere for EUIPO

Norske fullmektiger kan representere klientene sine i design- og varemerkesaker i alle stadier av søknadsprosessen og i overprøvingssaker for the European Union Intellectual Property Office (EUIPO).

Vilkår og registerering

Advokat eller advokatfullmektig

Er du advokat eller autorisert advokatfullmektig, melder du deg direkte til EUIPO. Første gang du registrerer deg, vil du få tildelt et identifikasjonsnummer. Registreringen skal først skje når du har en konkret sak for EUIPO.

Varemerke

Vilkårene som må være oppfylt følger av EU-forordningen artikkel 120 (1) (a):

1. Representation of natural or legal persons before the Office may only be undertaken by: (a) a legal practitioner qualified in one of the Member States of the European Economic Area and having his place of business within the European Economic Area, to the extent that he is entitled, within the said Member State, to act as a representative in trade mark matters.

Design

EUIPOs Guidelines for examination PART A General Rules Section 5 Professional Representation:

As regards registered Community design (RCD) proceedings, according to Articles 77 and 78 CDR, the relevant territory for establishing the obligation to be represented and the place where the representative must be based in the sense of Article 78 CDR is the EU. However, following the judgment in the Paul Rosenich case (judgment of 13/07/2017, T-527/14, PAUL ROSENICH, EU:T:2017:487), the Office deems the EEA to be the relevant territory, with the result that the considerations previously applied to the EEA in trade mark matters now also apply to designs.

In principle, representatives do not need to file an authorisation to act before the Office unless the Office expressly requires it, or where, in inter partes proceedings, the other party expressly requests it.

Slik går du frem:

  • Se emnene «Change of representative» og «Authorisation to represent before the EUIPO» på nettsidene til EUIPO. EUIPO anbefaler å «apply online» hvor dette er et alternativ.
  • Tilgang til alle online services til EUIPO: Online Services.
  • Du får tilgang til «User Area» ved å opprette en brukerkonto: Create New User Account.

Andre som ønsker å representere for EUIPO

Andre som ønsker å representere for EUIPO kan søke om autorisasjon fra Patentstyret. Det er tre vilkår som må være oppfylt, og disse følger av artikkel 120 (2) (a-c):

2. Any natural person who fulfils the following conditions may be entered on the list of professional representatives:

(a) being a national of one of the Member States of the European Economic Area;

(b) having his place of business or employment in the European Economic Area;

(c) being entitled to represent natural or legal persons in trade mark matters before the Benelux Office for Intellectual Property or before the central industrial property office of a Member State of the European Economic Area. Where, in the State concerned, the entitlement is not conditional upon the requirement of special professional qualifications, persons applying to be entered on the list who act in trade mark matters before the Benelux Office for Intellectual Property or those central industrial property offices shall have habitually so acted for at least five years. However, persons whose professional qualification to represent natural or legal persons in trade mark matters before the Benelux Office for Intellectual Property or those central industrial property offices is officially recognised in accordance with the regulations laid down by the State concerned shall not be required to have exercised the profession.

Patentstyret vil undersøke om kravet til fem års erfaring er oppfylt av den som søker.

Send søknad til Patentstyret:

Patentstyret vil behandle forespørselen og kontrollere de opplysningene du oppgir med tanke på at kravet om fem års erfaring må være oppfylt. Hvis dette vilkåret er oppfylt, vil du få en individuell attest av Patentstyret. Denne attesten fremlegger du for EUIPO første gang du melder deg i en sak for EUIPO. Du trenger kun å legge ved attesten første gangen du henvender deg til EUIPO. De vil ikke kreve at du fremlegger den hver gang du opptrer i saker for dem.

Norsk advokatkontor/ fullmektigbyrå kan stå oppført som fullmektig

Et advokatkontor eller fullmektigbyrå kan stå oppført som fullmektig istedenfor den enkelte advokaten, advokatfullmektigen eller representanten.

EUIPO har som krav at advokatkontoret eller fullmektigbyrået består av minimum to partnere eller representanter.

Når du melder deg for EUIPO må det gå klart frem at det gjelder advokatkontoret eller fullmektigbyrået, og ikke navnene på de enkelte personene som jobber hos dere. Oppnevnelsen av et advokatkontor eller fullmektigbyrå gjelder alle profesjonelle representanter som jobber der.

EUIPO ønsker ikke at dere legger ved informasjon om navnene på representantene som jobber hos dere. De ønsker imidlertid å få beskjed hvis noen av disse personene forlater selskapet. EUIPO forbeholder seg også retten i enkeltsaker til å få bekreftet at en aktuell representant faktisk jobber i advokatkontoret eller fullmektigbyrået.

Selv om det er advokatkontoret eller fullmektigbyrået som står som fullmektig, skal alle søknader, forespørsler eller brevveksling undertegnes av en fysisk person, og navnet på representantene skal stå oppført under signaturen.

  • Hvis advokatkontoret eller fullmektigbyrået som skal representere for EUIPO faller inn under definisjonen i artikkel 120 (1) (a) skal henvendelsen skje direkte til EUIPO.
  • Hvis kontoret faller inn under definisjonen i artikkel 120 (1) (b) må du sende søknadsskjemaet til Patentstyret. Når attest er gitt av Patentstyret, legger du denne frem for EUIPO.

Se mer i EUIPO sine Guidelines on professional representation (section 3.4.3.)

EUIPOs Guidelines

Du finner til enhver tid gjeldende retningslinjer på nettsidene til EUIPO:

EUIPO Trademark Guidelines

EUIPO Design Guidelines

For design gjelder ordningen fra 1. oktober 2017, mens for varemerke har representasjon for norske fullmektiger vært mulig fra 23. mars 2016.

Har du spørsmål?

Ta kontakt med:

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: