Søk internasjonal designregistering via Patentstyret

Patentstyret anbefaler at du leverer din søknad om internasjonal designregistrering elektronisk til World Intellectual Property Organization (WIPO). Men, du kan også levere inn en søknad via Patentstyret.

Den enkleste, rimeligste og sikreste måte å søke internasjonal designregistrering på er å levere en elektronisk søknad til WIPO gjennom eHague

Men, hvis du ikke ønsker å benytte eHague kan du levere søknaden via Patentstyret.

Da må du fylle ut søknadsskjemaet DM/1 på WIPOs nettsider med trykte bokstaver, skrive det ut, signere og levere det inn til oss sammen med bilder av designet. Vi sjekker at søknaden er riktig formelt utfylt og sender den videre til WIPO.

For dette må du betale et oversendelsesgebyr (også kalt viderebefordringsgebyr) og vi sender deg en faktura med betalingsfrist på 14 dager. Hvis du ikke betaler fakturaen innen fristen, regner vi ikke den internasjonale søknaden om designregistrering som innkommet.

Vær klar over at:

  • Patentstyret ikke vurderer om designet oppfyller alle vilkårene for å bli registrert som et internasjonalt design
  • Patentstyret oversender søknadsskjema med bilder til WIPO på papir og at WIPO må skanne dokumentene for å få dem inn i sine systemer. Dette kan forringe kvaliteten på bildene.
  • Du må betale avgift pr. ark når du sender en søknad på papir.

 

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: