Søk designregistrering i Norge

For å søke om designregistrering i Norge leverer du inn en søknad til Patentstyret.

Send søknaden din via Altinn

Forbered søknaden din godt. Les "Før du søker" før du sender inn søknaden din.

Send inn søknaden din via Altinn.
Du får kvittering umiddelbart og all videre korrespondanse i søknadsbehandlingen mellom deg og oss vil foregå via Altinn.

Velg riktig dokumentformat eller filtype i den elektroniske søknaden din, slik at Patentstyret kan åpne dokumentene dine.

Skal du sende oss et brev i en søknad eller registrering?

Vi anbefaler at du bruker skjemaet for korrespondanse i Altinn. Du får kvittering umiddelbart.

Hvis du ikke kan bruke Altinn av ulike grunner, kan du sende en e-post til post@patentstyret.no.

Mangler du norsk personnummer?

Søke i andre land med prioritet fra Norge

Når du har sendt inn en søknad om designregistrering i Norge, kan du innen seks måneder sende en søknad til andre land med krav om prioritet fra Norge.

Selv om søknaden din ikke skulle være ferdigbehandlet i Patentstyret, må du søke videre til andre land innen seks måneder for å få prioritet fra Norge. Du må selv passe på denne fristen.

Hvis du ikke er vant med fagfeltet designregistrering eller har liten tid til å arbeide med søknadsprosessen, bør du vurdere å benytte et profesjonelt patentbyrå (også kalt patentfullmektig eller bare fullmektig). Du finner en liste over aktuelle aktører her

Takk for din tilbakemelding!
Denne siden ble sist endret: