Svarfrister design

Oversikt over frister for besvarelse av brev fra Patentstyret i designsaker.
Frist for å sende inn manglende prioritetsopplysninger 1 mnd fra brevet ble skrevet av saksbehandler hos Patentstyret. Frist følger av brevet.
Frist for å sende inn bilder i søknad med prioritet 1 mnd fra brevet ble skrevet av saksbehandler hos Patentstyret. Frist følger av brevet.
Svar på brev om mangler/rettelser i søknaden (uttalelse) 2 mnd fra brevet ble skrevet av saksbehandler hos Patentstyret. Frist følger av brevet.

Frist for betaling

Frist for betaling av søknadsgebyr 1 mnd. fra fakturering. Frist følger av brevet. 
Frist for betaling av tilleggsklasser (utover 3) 1 mnd fra brevet ble skrevet av saksbehandler hos Patentstyret (2 mnd hvis også andre mangler). Frist følger av brevet.
Frist for betaling av samregistreringsavgift 1 mnd fra brevet ble skrevet av saksbehandler hos Patentstyret. Frist følger av brevet. (§ 27 tredje og fjerde ledd) 1 mnd. fra fakturering. Frist følger av brevet.

Administrativ  overprøving

Faktura

1 måned

Retting av formelle mangler

14 dager

Innehaverens første svar

1 måned

Frist for ytterligere uttalelser

14 dager

Frisforlengelse

14 dager

Klagefrist

2 mnd fra avgjørelsen ble tatt

Klagefrist

Klagefrist for avgjørelser/vedtak

2 mnd fra melding om avgjørelsen ble skrevet av saksbehandler hos Patentstyret. Frist følger av brevet. (dl. § 37).

Frist for uttalelse og/eller retting av mangler i klagen

2 mnd fra melding om avgjørelsen ble skrevet av saksbehandler hos Patentstyret. Frist følger av brevet. (dl. § 38 tredje ledd).

Fristforlengelse

 Se utfyllende informasjon under Fristforlengelse i designsøknader
Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: