Søk design i Norge

Vi anbefaler at du leser alle 11 punktene før du trykker «Start designsøknad».

3. Er designet nytt?

For at du skal få enerett til et produkt ved designregistrering, må produktets utseende skille seg fra alle design som er kjent fra før.

Hvis du har vist designet ditt offentlig (for eksempel på en nettside) må du sende inn søknaden senest 12 måneder etter at du viste det offentlig første gang.

Sjekk om det allerede finnes lignende design

Det kan være nyttig å bruke noe tid på å søke i designdatabaser for å se hva som allerede finnes av lignende design.

Du kan undersøke selv i:

Du kan også be Patentstyret om å sjekke registret vårt. Du kan enten bestille en forundersøkelse før du sender inn en søknad eller be om at vi utfører en supplerende undersøkelse under behandling av søknaden. Dette er betalte tjenester. 
Vi vil da undersøke om det finnes eldre design i registeret vårt som ligner på designet i søknaden, og som kan være til hinder for at du kan oppnå enerett til designet. Vi undersøker ikke om det finnes lignende design i markedet. Undersøkelsen gir derfor ikke et sikkert svar på om du kan oppnå enerett, fordi produktets utseende må skille seg fra alle design som er kjent fra før, også de som ikke er registrert hos oss.
Les mer om forundersøkelser
Les mer om supplerende undersøkelse

Teknisk løsning eller logo knyttet til designet?

Hvis designet ditt også har en helt ny, teknisk løsning kan du vurdere å søke patent. Vær oppmerksom på at patent har et såkalt absolutt nyhetskrav. Dette betyr at oppfinnelsen ikke må ha vært vist til andre før du har levert patentsøknaden.

Ønsker du å kombinere patent og designregistrering, må du derfor tenke på at:

  • designsøknaden ikke må offentliggjøres før du har søkt om patent
  • designsøknaden må leveres senest 12 måneder etter at patentsøknaden er blitt allment tilgjengelig, på grunn av nyhetsfristen (grace period)

Les mer om patenter

Logo: Hvis du vil bruke et eget navn eller en logo som kjennetegn for produktet ditt, bør du vurdere å registrere det som et varemerke.
Les mer om registrering av varemerke

Har du lest alle 11 punktene øverst på siden?