Søk design i Norge

Vi anbefaler at du leser alle 11 punktene før du trykker «Start designsøknad».
Hjelm design

1. Hva er et design?

Designregistrering gir vern for utseendet og formen til et produkt (ikke konsept eller teknisk funksjon). Søker du om registrering av design hos Patentstyret kan du få en enerett til å utnytte designet kommersielt i Norge.

Alle slags fysiske gjenstander, skjermbilder, ikoner, grafiske symboler, typografi og ornamentering kan registreres som design. Du kan også registrere et interiør eller deler av en gjenstand.

Ønsker du å registrere en animasjon, må du bruke søknadsskjemaet i Altinn. Med en animasjon eller et bevegelig design mener vi for eksempel et animert ikon for en dataskjerm som viser den samme bevegelsen hver gang man trykker på det.

Tre designregistreringer: Paxster-bil, Defa batterilader og Vestre benk.

 

Paxster: Designreg.: DM/080789. Foto: Loyds Industri AS
Defa: Designreg.: 082698. Foto: Defa
Vestre: Designreg.: 083858. Foto: Einar Aslaksen/Vestre AS

Har du lest alle 11 punktene øverst på siden?