Søk design

For å søke om designregistrering i Norge leverer du en søknad til Patentstyret. Det er flere ting du bør tenke på før du leverer søknaden din. Vi anbefaler at du leser alle 11 punktene før du trykker "Start søknaden" nederst.

Om søknadsprosessen

 1. 0 md.
  Du som søker

  Du skriver søknad og sender til oss

  Søknaden skal inneholde:

  • Bilder som viser designet/designene tydelig
  • Navn på hvem som eier designet og hvem som er designer

  Ta kontakt med oss om du lurer på noe.

 2. 0-6 md.
  Patentstyret

  Vi offentliggjør søknaden

  Vi offentliggjør umiddelbart søknaden din på Patentstyrets nettside, med unntak av bildene som viser designet. Vi holder bildene hemmelige mens vi behandler søknaden, men ikke mer enn 6 måneder fra søknadsdagen eller eventuelt prioritetsdagen (dato for tidligere søknad på samme design).

  Bildene blir offentligjort når søknaden blir registrert eller når den maksimale perioden på 6 måneder utløper. Du kan påvirke tidspunktet for offentliggjøring av bildene ved å angi en ønsket dato innenfor den maksimale perioden på 6 måneder. I så fall starter vi med å behandle søknaden som vanlig, men vi venter med å registrere og publisere den til datoen du har angitt.

 3. 0-3 md.
  Patentstyret

  Vi kontakter deg hvis søknaden har mangler eller registreringshindringer

  Hvis søknaden har formelle mangler, eller inneholder noe som gjør at vi ikke kan registrere den, kontakter vi deg – enten ved å ringe deg eller sende deg et brev. Der forklarer vi hva du må gjøre for at vi skal kunne registrere designet/designene.

  Du vil få en frist på 2 md. på å svare på brevet.

 4. 0-3 md.
  Patentstyret

  Vi registrerer designet

  Vi registrer designet/designene hvis alt er i orden og kunngjør registreringen i Designregisteret.

 5. 0-5 md.
  Du som søker

  Du svarer på brevet vårt innen fristen

  Vi må motta svar på brevene våre innen svarfristen, hvis ikke henlegger vi søknaden. Du kan be oss gjenoppta en henlagt søknad én gang mot at du betaler en egen avgift.

 6. 0-6 md.
  Du som søker

  Vil du søke i andre land?

  Da må du gjøre det innen 6 måneder fra leveringsdatoen eller eventuelt datoen for tidligere søknad på samme design (prioritetsdatoen), for å beholde samme virkningsdato som den norske søknaden din.