Domenenavn under .no

Et domenenavn er en adresse på internett. Adressene på internett er delt inn i toppdomener. I Norge er .no det geografiske toppdomenet.

Er det fritt frem for andre til å registrere mitt varemerke? 

Hvis du ønsker å registrere et domenenavn under .no må du først forsikre deg om at det ikke er noen andre som allerede har rett til navnet du ønsker å registrere. Du må undertegne en egenerklæring, der du erklærer at du ikke krenker eventuelle rettighetshavere.

Hva kontrolleres ved registrering?

Registraren sjekker ikke om det eksisterer andre rettigheter, men egenerklæringen er bindende.

Hvordan kan jeg se om et domene er ledig?

Du bør også sjekke:

Hva hvis noen har fått registrert mitt varemerke som domenenavn?

Hvis noen har registrert det særpregede varemerket ditt som domenenavn under .no, kan du sende en klage gjennom Norid til Domeneklagenemnda og be om å få domenenavnet slettet eller overført til deg. Du må kunne dokumentere at du har en rett til navnet (for eksempel varemerke eller foretaksnavn), og at innehaveren av domenenavnet har vært i ond tro.
Les mer om klage på domenenavn på nettsidene til Norid.

Hvis noen har registrert det særpregete varemerket ditt under et annet toppdomene, skal du bruke andre nasjonale eller internasjonale klageordninger. 
Les mer om dette på WIPOs nettsider: Domain Name Dispute Resolution.

Kan jeg registrere et beskrivende domenenavn?

Ja, det er mulig å registrere beskrivende domenenavn, som for eksempel bil.no eller miljø.no. Det er ingen krav til særpreg.

Kan bruken av et domenenavn bidra til at et varemerke anses brukt eller innarbeidet i forhold til varemerkeloven?

Ja, det vil være et moment i vurderingen av innarbeidelse og bruk.

Kan domenenavn bestå av alle slags tegn?

Under .no er det mulig å søke domenenavn med nasjonale tegn, som blant annet æ, ø, å. Tegnene skal dekke alle offisielle norske skriftspråk, det vil si bokmål, nynorsk, nordsamisk, sørsamisk og lulesamisk. I tillegg gjelder standardtegnene a-z, 0-9 og bindestrek.

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: