Generiske toppdomener

Et generisk toppdomene (gTLD) er for eksempel .com, .info, .biz og alle de nye toppdomenene som ICANN nå har åpnet for. ICANN er den internasjonale organisasjonen som administrerer og tildeler generiske toppdomener.

Hva kan registreres som toppdomene?

Nesten alle ord kan nå registreres som generiske toppdomener. Dette gir muligheter, men også rettslige og praktiske utfordringer for varemerkeeiere og forbrukere.

Det er mulig å registrere varemerker som toppdomener, altså .varemerke for eksempel .mango, .suzuki og rent generiske navn som for eksempel .toys. Vi har fått nye toppdomeneregistre der du kan registrere for eksempel barbie.toys. Det er også åpnet for enkelte geografiske navn som toppdomener, for eksempel .berlin.

Det koster over én million norske kroner å skaffe seg sitt eget toppdomeneregister (f.eks .fish eller .toys). Å registrere under de nye toppdomenene vil trolig koste omtrent det samme som under dagens toppdomener (f.eks .com).

Hvor mange nye toppdomener kommer?

ICANN mottok 1930 søknader i den første runden med nye toppdomener, og man regner med at det vil bli etablert mer enn 1000 nye toppdomener. I august 2016 var det delegert over 1100 nye toppdomener. Nye vil komme til etter hvert som de passerer de juridiske og tekniske testene som må til for å kunne bli et nytt register.

Hva betyr dette for varemerkeeiere?

De nye toppdomenene består altså dels av varemerker (.nike), dels av generiske ord (.sport), og dels av geografiske betegnelser (.berlin). Søknadene blir nå vurdert og behandlet av ICANN. Noen av de store varemerkeeierne har valgt å registrere varemerket sitt som toppdomene, mens andre er mer opptatt av at ikke andre krenker varemerket deres som toppdomene eller under et generisk toppdomene.

Hva hvis jeg finner varemerket mitt i listen over søkte toppdomener?

En klage kan baseres på varemerkerettigheter, men den første klagefristen er nå ute.

Det er mulig å klage også etter at toppdomenet har blitt godkjent, gjennom en prosedyre som heter PDDRP (Post Delegation Dispute Resolution Procedure). 

Jeg vil ha varemerket mitt registrert under et av de nye toppdomenene

Når de nye toppdomenene er operative, vil mange av dem være åpne for alle til å registrere. Andre toppdomener vil være lukkede og kun ment for et firma eller for en bestemt forening. Hvis du ønsker å registrere merket ditt under noen av de nye toppdomenene, må du se hvilke regler som gjelder det aktuelle toppdomenet. Domeneregistrarer, patentkontorer og advokater vil kunne hjelpe deg i denne prosessen.

Alle nye registre vil ha en ”sunrise” periode, der varemerkeinnehavere som har deponert varemerket sitt i et Trademark Clearing House har fortrinnsrett til å registrere varemerket sitt som domenenavn. 

Hvordan kan jeg følge med på om noen registrerer varemerket mitt under de nye toppdomenene?

Vær klar over at andre også kan ha rettighet til et identisk varemerke som ditt, enten fordi det er registrert som varemerke i et annet land, eller fordi det gjelder andre varer/tjenester enn ditt varemerke.

Som varemerkeinnehaver bør du vurdere hvordan du skal forholde deg hvis andre registrerer varemerket ditt som domenenavn. Du kan vurdere å overvåke de nye toppdomenene som er viktigst for deg. På denne måten kan du se om andre forsøker å registrere varemerket ditt under andre nivå (second level domain). For eksempel: hvis du har registrert det anerkjente varemerket Athene for sko, bør du vurdere om du skal følge med under det nye mulige toppdomenet .shoes.

Trademark Clearinghouse er opprettet fordi det vil bli vanskelig å følge med blant de mange nye toppdomenene. Her kan du deponere merket ditt mot en avgift. Da kan du både ha fortrinnsrett til å søke domenenavn i de nyopprettede registrene (sunrise), samt at du vil få beskjed hvis noen har registrert et domenenavn identisk til ditt varemerke (Trademark Claims Service) slik at du eventuelt kan klage. Den som søker domenenavn vil også bli gjort oppmerksom på at det finnes varemerker som er identiske med domenenavnet de ønsker å registrere.

Hva hvis jeg finner varemerket mitt under andre nivå i et nytt toppdomene?

Som varemerkeeier bør du tenke gjennom hva slags strategi du skal ha for registreringer under de nye toppdomenene. Noen vil forfølge alt (noe som nå blir nesten umulig), noen kun de viktigste toppdomenene, og andre vil ikke reagere på noe. Hvilken strategi man velger kan bero på hvor stor skade det kan ha at varemerket befinner seg under det aktuelle toppdomenet. Det kan også være slik at det er flere med samme varemerkerettigheter som deg i andre land og i andre bransjer, så det er ikke sikkert en domeneinnehaver som har "tatt" ditt varemerke snylter på deg og ditt renommé.

Hvis du mener varemerket ditt blir krenket gjennom registrering under et toppdomene, kan du klage bl.a. gjennom UDRP (Uniform Dispute Resolution Policy), som allerede eksisterer for de etablerte toppdomenene, og den nye klagemekanismen URS (Uniform Rapid Suspension System) som er opprettet for de nye toppdomenene. Det er viktig å sette seg godt inn i regelverket og eventuelt søke profesjonell hjelp hvis du tenker å sende inn en klage. Noen av klagesystemene gir kun mulighet til å klage på registrerte ordmerker.

Hvis selve registeret driver på en ikke-akseptabel måte, kan du også klage dette inn under PDDRP (Post Delegation Dispute Resolution Procedure).

Når kommer neste mulighet for å søke et toppdomene?

ICANN vil lage et nytt søkevindu når behandlingen av de allerede innkomne søknadene er ferdige. De har ikke oppgitt noe tidspunkt, så du kan følge utviklingen på ICANNs nettsider. 

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: