Foretaksnavn / firmanavn

Foretaksnavn (tidligere firmanavn) registreres i Foretaksregisteret i Brønnøysund.

Hvordan skal du registrere ditt foretaksnavn?

For å registrere ditt foretaksnavn gå til Foretaksregisteret i Brønnøysund.

Du kan registrere navn som direkte beskriver virksomheten til foretaket ditt, men da vil du kun få vern mot helt identiske navn. For at du skal hindre andre i å bruke forvekselbare navn, må navnet ditt være særpreget.

Registrere foretaksnavn som varemerke?
I visse tilfeller kan et foretaksnavn også registreres som varemerke.
Les mer om betingelsene for å registrere et varemerke.

I dagligtale brukes begrepene firma, bedrift og foretak mye om hverandre. Men i norsk lov brukes betegnelsen "foretak".

Vern av foretaksnavn

Beskrivende navn
Hvis du registrerer et navn som direkte beskriver virksomheten til foretaket ditt, vil du kun få vern mot helt identiske navn. For å hindre andre i å bruke et navn som kan forveksles med ditt navn, må du velge et særpreget navn.

Særpreget navn
Ønsker du vern mot konkurrentene dine?

 • Velg et foretaksnavn som har særpreg, det vil si et navn som ikke beskriver hvilken bransje du er i. Da kan du hindre andre i å registrere foretaksnavn som kan forveksles med ditt.
 • Et par eksempler på foretaksnavn som har særpreg er Freia AS og Ruter AS. Navnet beskriver ikke hvilke varer eller tjenester de yter, det er et oppdiktet navn.
 • Jo mer særpreget foretaksnavnet er, jo større vern vil det ha mot andres foretaksnavn og varemerker.
 • Sjekk andres rettigheter - er varemerket ledig?

Fordeler med et beskrivende navn

 • Foretaksnavnet ditt kan beskrive hvilken bransje du er i.
 • Det er enklere for deg å reklamere for varene og tjenestene dine, fordi kunder lettere vil se hvilken bransje du opererer innen ved å se på foretaksnavnet ditt.

Ulemper med et beskrivende navn

 • Du kan få problemer med konkurrenter. Du kan ikke hindre andre i å ha lignende beskrivende navn som sine foretaksnavn. Andre kan registrere sine foretaksnavn så lenge de ikke er identiske med ditt.
  Eksempel: Har du valgt et navn som "Rørleggerservice AS" kan du ikke hindre andre i å registrere "Rørleggerservice 1-2-3 AS" eller "Grünerløkkas Rørleggerservice AS".

 • Du kan få konkurrentenes post eller de får din post. Selv om foretaket ditt er et gyldig rettssubjekt (juridisk person) med organisasjonsnummer, og du kan selvfølgelig undertegne dokumenter, inngå kontrakter osv uten problemer, kan det betyr i praksis at du får problemer med blant annet posten din.

 • Markedsføring: Det kan bli vanskelig å skille seg ut i markedet. Et foretaksnavn uten særpreg har mindre verdi, siden du ikke kan hindre andre i å registrere et foretaksnavn som ligner. Folk som har lest din reklamebrosjyre går til en av konkurrentene dine fordi de blander sammen disse foretaksnavnene.

Klager på foretaksnavn

Hvis du mener at et foretaksnavn registrert i Foretaksregisteret er forvekselbart med ditt foretaksnavn eller varemerke, kan du sende inn en klage til Patentstyret. Det samme gjelder også hvis foretaksnavnet krenker dine rettigheter til vernet personnavn.

Det er kun foretaksnavn som er registrert i Foretaksregisteret du kan klage på. Foretaksnavn som kun er registrert i Enhetsregisteret faller utenfor ordningen. Du kan lese mer om Foretaksregisteret på nettsidene til Brønnøysundregistrene

Forvekselbare foretaksnavn betyr for eksempel at det ligner på ditt foretaksnavn eller varemerke, enten ved måten navnene ser ut eller skrives, eller ved måten de uttales. Det som blir avgjørende er om andre (dine potensielle kunder) vil kunne ta feil av dem.
Les mer om hvordan du kan klage på registrering av et foretaksnavn eller firmanavn

Regelverk

Foretaksnavneloven: Lov om enerett til foretaksnavn og andre forretningskjennetegn mv. (lenke til Lovdata)

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: