Foretaksnavn / firmanavn

Foretaksnavn (tidligere firmanavn) registreres i Foretaksregisteret i Brønnøysund.

Hvordan skal du registrere ditt foretaksnavn?

Foretaksnavn registreres i Foretaksregisteret i Brønnøysund.

Du kan registrere navn som direkte beskriver virksomheten til foretaket ditt, men da vil du kun få vern mot helt identiske navn. For at du skal hindre andre i å bruke forvekselbare navn, må navnet ditt være særpreget.
Les mer om hvordan du kan beskytte foretaksnavnet eller firmanavnet

I visse tilfeller kan et foretaksnavn også registreres som varemerke.
Les mer om betingelsene for å registrere et varemerke.

I dagligtale brukes begrepene firma, bedrift og foretak mye om hverandre. Men i norsk lov brukes betegnelsen "foretak".

Klager på foretaksnavn

Hvis du mener at et foretaksnavn registrert i Foretaksregisteret er forvekselbart med ditt foretaksnavn eller varemerke, kan du sende inn en klage til Patentstyret. Det samme gjelder også hvis foretaksnavnet krenker dine rettigheter til vernet personnavn.

Forvekselbare foretaksnavn betyr for eksempel at det ligner på ditt foretaksnavn eller varemerke, enten ved måten navnene ser ut eller skrives, eller ved måten de uttales. Det som blir avgjørende er om andre (dine potensielle kunder) vil kunne ta feil av dem.
Les mer om hvordan du kan klage på registrering av et foretaksnavn eller firmanavn

Takk for din tilbakemelding!
Denne siden ble sist endret: