Foretaksnavn / firmanavn

Foretaksnavn (tidligere firmanavn) registreres i Foretaksregisteret i Brønnøysund.

Hvordan skal du registrere ditt foretaksnavn?

For å registrere ditt foretaksnavn gå til Foretaksregisteret i Brønnøysund.

Du kan registrere navn som direkte beskriver virksomheten til foretaket ditt, men da vil du kun få vern mot helt identiske navn. For at du skal hindre andre i å bruke forvekselbare navn, må navnet ditt være særpreget.
Les mer om hvordan du kan beskytte foretaksnavnet eller firmanavnet

Registrere foretaksnavn som varemerke?
I visse tilfeller kan et foretaksnavn også registreres som varemerke.
Les mer om betingelsene for å registrere et varemerke.

I dagligtale brukes begrepene firma, bedrift og foretak mye om hverandre. Men i norsk lov brukes betegnelsen "foretak".

Klager på foretaksnavn

Hvis du mener at et foretaksnavn registrert i Foretaksregisteret er forvekselbart med ditt foretaksnavn eller varemerke, kan du sende inn en klage til Patentstyret. Det samme gjelder også hvis foretaksnavnet krenker dine rettigheter til vernet personnavn.

Det er kun foretaksnavn som er registrert i Foretaksregisteret du kan klage på. Foretaksnavn som kun er registrert i Enhetsregisteret faller utenfor ordningen. Du kan lese mer om Foretaksregisteret på nettsidene til Brønnøysundregistrene

Forvekselbare foretaksnavn betyr for eksempel at det ligner på ditt foretaksnavn eller varemerke, enten ved måten navnene ser ut eller skrives, eller ved måten de uttales. Det som blir avgjørende er om andre (dine potensielle kunder) vil kunne ta feil av dem.
Les mer om hvordan du kan klage på registrering av et foretaksnavn eller firmanavn

Regelverk

Foretaksnavneloven: Lov om enerett til foretaksnavn og andre forretningskjennetegn mv. (lenke til Lovdata)

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: