Forundersøkelser

fus-forside_960.png
Tenker du nytt innenfor teknikk, varemerke, logo eller design, kan en forundersøkelse gi deg opplysninger av avgjørende betydning for planene dine. Forundersøkelser er en betalt tjeneste.

Gode beslutninger

Skal du ta gode beslutninger må du stille de riktige spørsmålene - og du må gjøre det så tidlig som mulig i prosessen.

Under kategoriene design, varemerke og patent finner du mer informasjon om de enkelte tjenestene. Har du andre behov, kontakt oss og fortell om dine ønsker. Vi har ingeniører, jurister og erfarne saksbehandlere som gir deg denne viktige informasjonen - så du kan ta de riktige beslutningene. Og best av alt - du får opplysningene i løpet av noen dager!

Konfidensiell behandling

Alle forundersøkelser utføres etter lovpålagt taushetsplikt. Bestiller du en forundersøkelse er du sikret full konfidensialitet.

ISO-sertifisert tjeneste

Patentstyrets forundersøkelser har oppnådd ISO-sertifisering - et internasjonalt standardisert kvalitetssikringssystem. Les mer om ISO-sertifisering

Forbehold

Søkene foretas i allment tilgjengelig informasjon. Resultatet av en undersøkelse er ikke bindende for Patentstyret ved en senere søknad.

Fant du det du lette etter?
Takk for din tilbakemelding!
Denne siden ble sist endret: