Foto: iStockphoto

Lignende varemerker

Kan jeg komme i konflikt med andres rettigheter?

Før du bruker tid og penger på et nytt varemerke, er det viktig at du orienterer deg om andres rettigheter. Denne forundersøkelsen gir deg en oversikt over registrerte varemerker som kan ligne ditt.

Bruk forundersøkelsen hvis du:

  • lurer på om varemerket ditt er unikt eller originalt
  • vil forsikre deg om at varemerket ditt ikke er registrert tidligere eller ligner andre registrerte varemerker

Vurdering tidlig i prosessen

Sjekker du tidligst mulig om varemerket ditt er originalt, har du tid til å gjøre nødvendige endringer før lansering. Da kan du også avverge konflikter med andre varemerkeeiere.

Innhold og kvalitet

  • Norge: vi undersøker om det finnes varemerkesøknader eller registrerte varemerker i Norge som ligner fonetisk eller visuelt, er identiske med - eller inneholder varemerket ditt. Varemerker er forvekselbare hvis de ligner fonetisk eller visuelt, og gjelder for samme eller lignende varer eller tjenester.
  • Forundersøkelsen inkluderer ikke uregistrerte varemerker som blir brukt i Norge. Vi anbefaler derfor at du også sjekker andre kilder, som Brønnøysundregistrene (brreg.no) for foretaksnavn og Norid (norid.no) for domenenavn. I tillegg bør du søke på internett for å se om ordet du ønsker å registrere brukes av andre.

Hvilke databaser søker vi i?

Søkene utføres med profesjonell søkemetodikk, og vi benytter blant annet databaser og verktøy som kun nasjonale patentverk har tilgang til. Vi søker i allment tilgjengelig informasjon. Resultatet av forundersøkelsen er ikke bindende for Patentstyret ved en senere søknad.

Bestilling og levering

Du mottar vanligvis forundersøkelsen innen 4 virkedager. 

Prisen på forundersøkelsen er avhengig av oppdragets omfang.
Se under "Lignende varemerker" i prislisten.

Selve bestillingen kan sendes til oss på flere måter.
Les mer om hvordan du skal sende oss din bestilling.

Konfidensiell behandling

Vi utfører alle forundersøkelser etter lovpålagt taushetsplikt, og behandler kjøp av denne tjenesten konfidensielt.

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: