Foto: iStockphoto

Registrerbarhet

Ønsker du en vurdering av om varemerket ditt kan registreres?

Vil du beskytte navn eller logo med en varemerkeregistrering, er det en fordel å først sjekke om varemerket oppfyller kravene. Denne forundersøkelsen gir deg i løpet av få dager en vurdering om varemerket kan registreres i Norge.

Vurdering tidlig i prosessen

Hvis du tidlig i navneprosessen undersøker om det foreligger hindringer for å registrere varemerket, får du mulighet til å gjøre nødvendige endringer.

Navnet eller logoen må være særpreget, skille seg fra andres kjennetegn og oppfylle andre krav i varemerkeloven for å kunne registreres som varemerke.

Innhold og kvalitet

  • Du mottar en faglig vurdering av om varemerket kan registreres i Norge. Vi sjekker om det finnes lignende registrerte varemerker eller varemerkesøknader, eller andre hindringer i varemerkeloven.
  • Vurderingen inkluderer ikke uregistrerte varemerker som blir brukt i Norge. Derfor anbefaler vi at du også sjekker andre kilder, som Brønnøysundregistrene for foretaksnavn og Norid for domenenavn. I tillegg bør du søke på internett for å se om ordet du ønsker registrert brukes av andre.
  • Vær oppmerksom på at du ikke får registrert varemerket ved å bestille denne forundersøkelsen. For å registrere varemerket må du sende en egen søknad om varemerkeregistrering.

Hvilke databaser søker vi i?

Søkene utføres med profesjonell søkemetodikk, og vi benytter blant annet databaser og verktøy som kun nasjonale patentverk har tilgang til. Vi søker i allment tilgjengelig informasjon. Resultatet av forundersøkelsen er ikke bindende for Patentstyret ved en senere søknad.

Bestilling og levering

Du mottar vanligvis forundersøkelsen innen 4 virkedager.  

Prisen på forundersøkelsen er avhengig av oppdragets omfang.
Se under "Registrerbarhetsvurdering" i prislisten.

Du kan bestille på flere måter.
Les mer om hvordan du skal sende oss din bestilling.

Konfidensiell behandling

Vi utfører alle forundersøkelser etter lovpålagt taushetsplikt, og behandler kjøp av denne tjenesten konfidensielt.

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: