Dialogsøk

Har du en idé, søk etter lignende teknologi sammen med en av ekspertene våre.

Hvis du utvikler ny teknologi, er det smart å undersøke hva som allerede finnes av lignende teknikk. Derfor kan det være lurt å avtale et dialogsøk med oss i Patentstyret tidlig i innovasjonsprosessen. På et slikt møte får du hjelp fra en av våre dyktige saksbehandlere til å finne kjent teknikk.

Dialogsøk er en betalt tjeneste. Se prislisten.

Finn teknisk informasjon med hjelp fra Patentstyret - få tilpasset søkehjelp

Du kan avtale møtet hos oss på Sandaker i Oslo eller et digitalt nettmøte. Du får to timer søkehjelp og teknisk informasjon fra en saksbehandler som er ekspert på fagfeltet ditt.

Før møtet sender du oss en god beskrivelse av teknologien, tekniske begrep og annen relevant informasjon.

Innhold og kvalitet

Vi starter dialogsøket med å snakke om teknologien eller produktet ditt. Du bidrar med ekspertkunnskap, faguttrykk, informasjon om konkurrenter og annen kjent teknologi. På denne måten blir resultatet fra dialogsøket best mulig tilpasset det du trenger.

Underveis i søket får du kunnskap om patenter innen fagfeltet og bedre kjennskap til markedet ditt. Saksbehandleren vår forklarer komplekse begrep og hjelper deg på veien, og slik lærer du å evaluere informasjonen du finner.

Kombinasjonen av vår felles fagkompetanse og gode søkeverktøy gir de beste forutsetningene for å finne relevant materiale. Sammen vurderer vi informasjonen vi finner til å søke etter enda mer relevante dokumenter innen fagfeltet ditt. Dialogsøket vil gi deg informasjon om det allerede finnes lignende teknologi eller ikke.

I møtet lærer du å bruke de riktige søkeordene for å selv finne lignende teknologi eller produkter i patentdatabaser og annen relevant litteratur på nettet. Dette er nyttig kunnskap, hvis du senere vil undersøke videre på egenhånd.

Etter møtet får du resultatet med lenker til patentdokumenter som ble funnet i dialogsøket. Dette resultatet kan være avgjørende for videre utvikling og innovasjon av din teknologi.

Hvilke databaser søker vi i?

Saksbehandlerne våre bruker et søkeverktøy som raskt henter frem relevante dokumenter og som viser søkeresultatet på en interaktiv og effektiv måte. Vi har som myndighet tilgang til patentdatabaser som dekker det meste av verden.

Sjekkliste for bestilling

For å få et effektivt møte med saksbehandleren innen det tekniske fagområdet, vil vi gjerne at du sender oss følgende informasjon på forhånd. Hvis du er usikker på hvordan du skal oversende denne informasjonen, ta gjerne kontakt med oss på forhånd. Ring kundesenteret vårt på +47 22 38 73 00.

  • Tittel eller tema på oppfinnelsen eller teknologien.
  • Eier av teknologien eller oppfinnelsen.
  • En kort beskrivelse av teknologien eller produktet du ønsker undersøkt (maks. 150 ord).
  • Ev. tegninger, skisser, lenker eller lignende.
  • Informasjon om faguttrykk og andre relevante tekniske begrep.
  • Hva er det spesielle ved din teknologi eller oppfinnelse?
  • Hva kan oppfinnelsen eller teknologien brukes til?
  • Ev. navn på konkurrenter eller samarbeidspartnere

Bestilling og levering

Når vi har fått bestillingen din, kontakter saksbehandleren deg for å avtale møtet. Du får resultatet senest første virkedag etter at dialogsøket er gjennomført.

Vi har fastpris på denne forundersøkelsen. Se under "Dialogsøk" i prislisten.

Hvordan bestille forundersøkelsen

Konfidensiell behandling

Vi behandler og utfører alle forundersøkelser etter lovpålagt taushetsplikt.

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: