Foto: iStockphoto

Grunnlag for Freedom to Operate

Har jeg handlefrihet, eller gjør jeg inngrep i andres rettigheter?

Grunnlag for Freedom to Operate (FTO) gir deg blant annet oversikt over patenter som kan ha betydning for handlingsrommet rundt en bestemt teknologi. Dette gir et godt grunnlag for å vurdere inngrepsrisiko, og for å navigere innen ett eller flere tekniske områder hvor andre allerede har etablerte rettigheter.

Avdekk mulige hindringer

Andres patenter kan lett komme i veien for videre produktutvikling. Med Grunnlag for FTO innen et bestemt teknisk område får du vite hva som finnes av nærliggende patenter. 

De relevante patentene vi oppdager utgjør ikke nødvendigvis noen hindring for fri utøvelse. Hvis du vil at vi skal sjekke om de fortsatt er gyldige og i hvilke land, kan vi gjøre dette som en tilleggstjeneste.

Benytt Grunnlag for FTO hvis du

 • er i ferd med å lansere et nytt produkt
 • vil lansere et eksisterende produkt i nye markeder
 • ønsker å avdekke risiko før investering i en bedrift med patentert teknologi
 • trenger en avklaring rundt lignende, eksisterende rettigheter før innlevering av en patentsøknad
 • har behov for inspirasjon til videreutvikling

Innhold og kvalitet

 • Undersøkelsen gjøres av saksbehandlere som har de aktuelle tekniske fagområdene som spesialfelt. Dere kan ha dialog før, under og etter forundersøkelsen.
 • Du mottar en skriftlig rapport med funn og kommentarer. Rapporten kan brukes som underlagsmateriale for videre analyse. Hvis virksomheten din ikke jobber med IPR til daglig, anbefaler vi å benytte et patentbyrå til selve analysen for å avklare om du har "Freedom to Operate".

Hvilke databaser søker vi i?

Våre saksbehandlere bruker databaser og verktøy som kun nasjonale patentverk har tilgang til.

Vi søker i allment tilgjengelig informasjon. Det vil blant annet si at nasjonale og internasjonale patentsøknader som er innenfor hemmelighetsperioden på 18 måneder ikke kan tas med i vurderingene.

Sjekkliste for bestilling

 1. Beskrivelse av hva som er hensikten med undersøkelsen, for eksempel:
  • Avdekke handlingsfrihet og inngrepsrisiko før lansering
  • Kartlegge andres rettigheter ved lansering i nye markeder
  • Avklare før ny patentsøknad utformes
  • Få inspirasjon for videreutvikling
  • Navigere utenom patenttette områder
  • Grunnlag for fastsettelse av verdier ved investering eller salg
 2. Beskriv det tekniske området som ønskes kartlagt. Ta med tilgrensende områder som er aktuelle.
 3. Oppgi nærliggende patenter og patentsøknader du har kjennskap til. Ta gjerne med faguttrykk eller nøkkelord som benyttes i databaser.
 4. Lag en geografisk avgrensning – hvis det er bestemte land som er mer aktuelle enn andre.
 5. Oppgi aktører eller konkurrenter som du er spesielt interessert i å kartlegge.
 6. Se på nettsider, artikler, tegninger eller annen informasjon som belyser det du ønsker å avdekke.

Bestilling og levering

Du mottar vanligvis forundersøkelsen innen 10 virkedager.

Pris

Bestill

Konfidensiell behandling

Vi utfører alle forundersøkelser etter lovpålagt taushetsplikt, og behandler kjøp av forundersøkelser konfidensielt.

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: