Foto: iStockphoto

Teknikkoversikt

Hva finnes fra før på det tekniske området?

Denne forundersøkelsen viser deg hvilke patenter og patentsøknader som finnes på et bestemt teknisk område. Når du kjenner til patentaktivitetene på ditt tekniske område, har du gode forutsetninger for å ta lønnsomme beslutninger videre. 

Vurdering tidlig i prosessen

Det er god strategi å ha oppdatert informasjon om patentlandskapet på fagfeltet ditt. Du kan se hva andre har søkt eller søker enerett på, og om det har dukket opp nye konkurrenter i samme marked.

Når du vet hva som allerede finnes, kan du også starte egen nyskaping på et så høyt teknisk nivå som mulig.

Innhold og kvalitet

  • Vi foretar en gransking for å avdekke et nærmere bestemt teknisk område. Dette inkluderer offentliggjorte patenter og patentsøknader på verdensbasis, og annen relevant litteratur.
  • Du mottar en skriftlig rapport med funn og vurderinger som kan brukes som dokumentasjon eller underlag videre i prosessen.
  • Du får en saksbehandler som har de aktuelle tekniske fagområdene som fagfelt. Dere kan ha dialog før, under og etter forundersøkelsen.

Hvilke databaser søker vi i?

Våre saksbehandlere bruker databaser og verktøy som kun nasjonale patentverk har tilgang til.

Vi søker i allment tilgjengelig informasjon. Det vil blant annet si at nasjonale og internasjonale patentsøknader som er innenfor hemmelighetsperioden på 18 måneder ikke kan tas med i vurderingene.

Sjekkliste for bestilling

Informasjon som du bør ta med i bestillingen:

  • Beskriv det tekniske området som du ønsker kartlagt
  • Si litt om hensikten med undersøkelsen,for eksempel å få oversikt over patentaktiviteter,konkurrent- eller oppfinneroversikt, få til inspirasjon, finne nye utviklingsområder
  • Oppgi faguttrykk eller nøkkelord du kjenner til, gjerne på engelsk eller annet relevant språk
  • Oppgi gjerne aktører som du vet opererer på det aktuelle området
  • Vis gjerne til nettsider, artikler eller annet som kan være til hjelp for å beskrive eller avgrense søket

Bestilling og levering

Du mottar vanligvis forundersøkelsen innen 10 virkedager. 

Prisen på forundersøkelsen er avhengig av oppdragets omfang. Se under "Teknikkoversikt" i prislisten.

En god beskrivelse av hvilket teknisk område som ønskes avdekket er viktig for at vi skal kunne levere en best mulig teknikkoversikt. 

Etter bestilling vil saksbehandleren kontakte deg for å avklare oppdraget nærmere.

Du kan bestille på flere måter. Les mer om bestilling.

Konfidensiell behandling

Vi utfører alle forundersøkelser etter lovpålagt taushetsplikt, og behandler kjøp av forundersøkelser konfidensielt.

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: