Har noen krenket rettigheten din?

Du må selv følge med på om noen krenker rettigheten din.

Overvåk markedet, bruk internett og følg med på aktuelle konkurrenter.  Det finnes også virksomheter som kan overvåke markedet for deg. Jobber du i flere markeder og med store varemengder, kan det være aktuelt å inngå et samarbeid med Toll, slik at de kan stoppe vareleveranser hvis det er mistanke om innførsel av ulovlige kopier. 

Du kan også bruke varslingstjenesten vår. Da får du beskjed hvis noen søker om å registrere rettigheter innenfor samme område.
Les hvordan du setter opp et varsel


 

Varemerke  |  Design  |  Patent

Varemerke: hva gjør du hvis noen krenker varemerket ditt?

Har du oppdaget at andre bruker et varemerke som ligner ditt eget, for samme eller lignende varer eller tjenester? Dette kan være en krenkelse av din rettighet. 

Du kan ta kontakt med den andre parten og forklare synet ditt. Det er lurt å ta skriftlig kontakt som du senere kan dokumentere. Du bør legge ved en kopi av registreringen din og be den andre parten om å stoppe bruken av varemerket. I mange tilfeller kan du lykkes i å stoppe bruken når du kan dokumentere at du har enerett til varemerket.

Hvis den andre parten ikke er enig med deg eller ikke tar hensyn til rettigheten din, kan du gå til søksmål for domstolene. Da bør du ta kontakt med en advokat som er spesialist på immaterielle rettigheter. En dokumentert rettighet i form av varemerkeregistrering vil være av stor betydning i en eventuell rettssak.

Design: hva gjør du hvis noen kopierer designet ditt?

Hvis du oppdager at andre selger et design som du mener er et inngrep i designregistreringen din, bør du først vurdere nøye om du synes at det andre designet gir det samme helhetsinntrykket som designet ditt.

Hvis du mener det er et inngrep, bør du ta kontakt med den andre parten og forklare synet ditt. Det er lurt å ta skriftlig kontakt som du senere kan dokumentere. Du bør legge ved en kopi av registreringen din og be den andre parten om å stoppe bruken av designet. I mange tilfeller kan du lykkes i å stoppe bruken når du kan dokumentere at du har enerett til et design.

Hvis den andre parten ikke er enig med deg eller ikke tar hensyn til rettigheten din, må du gå til søksmål for domstolene. Da bør du ta kontakt med en advokat som er spesialist på immaterielle rettigheter. En dokumentert rettighet i form av designregistrering vil vise datoen for innlevering av designet til Patentstyret. Dette vil være av stor betydning i en eventuell rettssak.

Patent: hva om andre krenker patentet ditt?

Dette er utfordrende, og du bør alliere deg med et patentbyrå eller et advokatfirma.

Det er vanlig å først sende brev til den du mener krenker dine rettigheter. Ofte kommer dere frem til en løsning gjennom forhandlinger, men andre ganger må saken bli løst i retten.

For å stoppe inngrep, kan domstolene raskt utstede en såkalt midlertidig forføyning. Dette betyr at konkurrenten din blir pålagt å stanse produksjon, markedsføring og salg av produktet til saken kommer opp for retten. En behandling i rettsapparatet tar lengre tid, og retten bestemmer en eventuell erstatning. Dette kan du kreve fra det tidspunktet patentsøknaden ble publisert. Rettssaker føres i hvert enkelt land, og hvis du må forsvare patentet i flere land, kan kostnadene bli store. På sikt vil det bli en felles patentdomstol for mange av EU-landene.

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: