Klageordning foretaksnavn

Hvordan kan jeg klage på registrering av et foretaksnavn?

Hvis du mener at et foretaksnavn registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund er forvekselbart med ditt foretaksnavn eller varemerke, kan du sende inn en klage til Patentstyret. Det samme gjelder også hvis foretaksnavnet krenker dine rettigheter til vernet personnavn.

Forvekselbare foretaksnavn betyr for eksempel at det ligner på ditt foretaksnavn eller varemerke, enten ved måten navnene ser ut eller skrives, eller ved måten de uttales. Det som blir avgjørende er om andre (dine potensielle kunder) vil kunne ta feil av dem.

Frist

Klagen du sender inn må være kommet inn til Patentstyret innen tre år etter at foretaksnavnet du mener er forvekselbart med ditt foretaksnavn eller varemerke ble registrert.

Hvordan går jeg frem?

En klage, eller rettere sagt krav om administrativ overprøving av en foretaksnavnregistrering, må du levere skriftlig til Patentstyret. Det beste er å fylle ut skjemaet "Krav om administrativ overprøving av foretaksnavnregistrering" (PDF-fil). Kravet må inneholde hvilket foretaksnavn (inkl. organisasjonsnummer) som ønskes overprøvet. Du må også oppgi hvilke rettigheter som du mener er krenket - et foretaksnavn eller et varemerke. Vi sender deg en faktura for innbetaling av klagegebyr.

Pris

Det koster NOK 4000 å få kravet behandlet. Du vil motta en faktura i posten etter at vi har mottatt klagen.

Takk for tilbakemeldingen din.
Denne siden ble sist endret: