Klageordning foretaksnavn

Hvordan kan jeg klage på registrering av et foretaksnavn?

Hvis du mener at et foretaksnavn som er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund er forvekselbart med ditt foretaksnavn og/eller varemerke, kan du sende inn en klage til Patentstyret. Det samme gjelder også hvis foretaksnavnet krenker dine rettigheter til vernet personnavn.

Det er kun foretaksnavn som er registrert i Foretaksregisteret du kan klage på. Foretaksnavn som kun er registrert i Enhetsregisteret faller utenfor ordningen. Du kan lese mer om Foretaksregisteret på nettsidene til Brønnøysundregistrene

Forvekselbare foretaksnavn betyr for eksempel at det ligner på ditt foretaksnavn eller varemerke, enten ved måten navnene ser ut eller skrives, eller ved måten de uttales. Det som blir avgjørende er om potensielle kunder vil kunne ta feil av dem.

Frist

Klagen du sender inn må være kommet inn til Patentstyret innen tre år etter at foretaksnavnet du mener er forvekselbart med ditt foretaksnavn eller varemerke ble registrert.

Hvordan går jeg frem?

En klage, eller rettere sagt krav om administrativ overprøving av en foretaksnavnregistrering, må du levere skriftlig til Patentstyret. Det beste er å fylle ut skjemaet «Krav om administrativ overprøving av foretaksnavnregistrering» (PDF-fil). Kravet må inneholde hvilket foretaksnavn (inkl. organisasjonsnummer) som ønskes overprøvd. Du må også oppgi hvilke rettigheter som du mener er krenket - et foretaksnavn eller et varemerke. Vi sender deg en faktura for innbetaling av klagegebyr.

Pris

Det koster NOK 4000 å få kravet behandlet. Du vil motta en faktura i posten etter at vi har mottatt klagen.

Regelverk

Reglene om klageordningen for foretaksnavn finnes i foretaksnavneloven (lenke til Lovdata).

Prisen er regulert i Forskrift om betalinger mv. til Patentstyret og Klagenemnda for industrielle rettigheter, § 54 (lenke til Lovdata).

Bestemmelsen for ordningen er foretaksnavneloven § 3-6, som viser til § 2-6, hvor grunnlagene som Patentstyret kan prøve listes opp.

De fleste krav om administrativ overprøving som vi mottar gjelder anførsel om forvekslingsfare med kravstillerens eldre kjennetegnsrett, jf. foretaksnavneloven § 2-6 nr. 4.

Spørsmålet om et foretaksnavn er egnet til å forveksles med kravstillerens eldre foretaksnavn eller varemerke, avgjøres ut fra en helhetsvurdering av bransje- og kjennetegnslikheten. Se foretaksnavneloven § 2-6 nr. 4, jf. §§ 3-3 første ledd og 3-2 andre ledd.

En forutsetning for at kravstillerens foretaksnavn skal ha vern mot forvekselbare foretaksnavn, er at kravstillerens foretaksnavn oppfyller de krav til særpreg som gjelder etter varemerkeloven § 14 (lenke til Lovdata). Se foretaksnavneloven § 3-2 første ledd.

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: