Protest - patent

En protest er en innvending fra en tredjeperson. Den som leverer en protest blir ikke part i saken. Vi kan dele protest i to, de som leveres før en søknad er meddelt, og de som leveres etter meddelelse.

Protest før meddelelse

Du kan levere en protest mot en søknad under behandling helt frem til behandlingen av søknaden er avsluttet og patent er meddelt. Hvis en protest blir levert mens en søknad om patent er under behandling, skal Patentstyret ta hensyn til den.

En protest skal være begrunnet, og det som er beskrevet i protesten vil bli tatt med i vurderingen av søknaden før en eventuell meddelelse. Søkeren vil få beskjed om at det er mottatt en protest. Den som har sendt inn en protest blir ikke en part i saken, det blir kun sendt et generelt brev hvor vi bekrefter at protesten er mottatt og samtidig opplyser om muligheten til å levere innsigelse hvis patentet blir meddelt.

Hvis protesten leveres for sent, det vil si etter at et patent er meddelt, vil vi sende et brev hvor vi opplyser om muligheten for å levere en innsigelse.

Protest etter meddelelse

Det er mulig å levere en protest under behandlingen av en innsigelse, administrativ overprøving eller administrativ begrensning.

Hvis du leverer inn en protest under behandlingen skal Patentstyret ta hensyn til den under sin behandling av saken. Den som har sendt inn en protest blir imidlertid ikke part i saken, det blir kun sendt et generelt brev hvor vi bekrefter at protesten er mottatt. Protesten blir sendt til partene i den aktuelle saken.

Hvis protesten har blitt levert i en sak som er under behandling for administrativ overprøving eller administrativ begrensning gis innehaveren av patentet anledning til å uttale seg.

Hvis en protest kommer inn etter at en sak er ferdigbehandlet, vil den ikke bli vurdert. Protesten blir likevel vanligvis sendt til partene til informasjon.

Andre klageordninger for patent

Varsling

Hvis du har næringsinteresser i Norge, kan det være lurt å holde deg oppdatert på fagområder som er relevante for deg, og på hva konkurrentene dine gjør. 

Det er enkelt å sette opp et varsel for å overvåke andres aktiviteter innenfor patentering, varemerker og design. Du kan også bruke det til å følge din egen sak og interesser.
Les mer om varsling og hvordan du kan sette opp et varsel

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: