Administrativ overprøving av design - avgjørelser

Eksempler på avgjørelser tatt av Patentstyret angående administrativ overprøving.

Avgjørelser hvor klagen førte frem

Designregistreringen er opphevet fordi kravet til nyhet og individuell karakter ikke var oppfylt.

Designregistreringen er opphevet fordi kravet til nyhet ikke var oppfylt.

Designregistreringen er opphevet fordi kravet til individuell karakter ikke var oppfylt.

Avgjørelser hvor klagen ikke førte frem

Designregistreringen er opprettholdt fordi kravet til nyhet og individuell karakter var oppfylt.

Designregistreringen er opprettholdt fordi kravet til nyhet og individuell karakter var oppfylt.
Designet krenker ikke et åndsverk.

Avgjørelser hvor klagen delvis førte frem

Designregistreringen er delvis opphevet fordi kravet til nyhet og individuell karakter ikke var oppfylt.

Designregistreringen er delvis opphevet fordi kravet til nyhet og individuell karakter ikke var oppfylt.
Designet er ikke bare bestemt av teknisk funksjon.

Andre typer designavgjørelser

Kravet om administrativ overprøving er avvist.

Kravet om administrativ overprøving førte ikke frem fordi det ikke forelå et relevant tidligere design.

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: