Før du søker patent - sjekk andres rettigheter

Det er flere ting det er lurt å sjekke før du leverer inn en søknad om patent.

Undersøk om andre har beskyttet en lignende oppfinnelse

Det kan hende at du kaster bort både tid og penger på å utvikle teknologi som allerede er patentert eller kjent. Det kan derfor være lurt å sjekke hvilke rettigheter som finnes i Norge. Da unngår du å bruke tid og krefter på å utvikle noe som andre har rettigheter til.

Sjekk i søketjenesten på nettsiden vår

I søketjenesten vår finner du alle norske patentsøknader og -registreringer.
Patentstyrets søketjeneste

Vi kan gjøre en forundersøkelse for deg

Ønsker du at Patentstyret skal sjekke i norske og internasjonale databaser for deg, kan du bestille en forundersøkelse. Forundersøkelser er konfidensielle og kan være nyttige uavhengig av om du skal sende inn en søknad om patentbeskyttelse.
Les mer om forundersøkelser

Eier du oppfinnelsen din?

Har du gjort en oppfinnelse i forbindelse med arbeidet ditt? Er du usikker på hvilke rettigheter du har til oppfinnelsen din? Det er mulig det finnes spesielle regler for arbeidsplassen din.
Les mer om arbeidstakeroppfinnelser

Det er også mulig å overføre rettigheter til en oppfinnelse.
Se søknadsskjema for Erklæring om retten til oppfinnelse

Bistand fra andre

Patentering er et komplekst fagfelt der det er lett å trå feil. Hvis du har lite erfaring med patentering eller har liten tid til å arbeide med søknadsprosessen, bør du vurdere å benytte et profesjonelt patentbyrå (også kalt fullmektig). Et patentbyrå kan hjelpe deg med blant annet utarbeidelsen og formuleringen av patentsøknaden din. Det er en del strenge krav og tidsfrister i saksbehandlingsprosessen for patent. Patentbyrået vil kunne bistå med oppfølging av disse, samt diverse innbetalinger som for eksempel årsavgifter. Du finner en liste over fullmektiger på nettstedet iprhjelp.no: Rådgiverdatabasen.

Hvis du vurderer å søke i utlandet 

Hvis du har søkt patent i ett land (for eksempel Norge) og ønsker å søke patent i flere land, må du passe på å søke innen 12 måneder fra du leverte inn søknaden i det første landet. Dette for å få prioritet fra den første søknaden.
Les mer om søking i utlandet

Forsvarsviktige oppfinnelser

En forsvarsviktig oppfinnelse er en oppfinnelse som anses å ha betydning for rikets forsvar, for eksempel krigsmateriell. De kalles også hemmelige patenter. Du kan søke patent på slike oppfinnelser, men spesielle regler gjelder for innlevering, behandling og kommunikasjon i disse søknadene.
Les mer om regelverket for forsvarsviktige oppfinnelser

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: