Forbered søknaden - patent

En patentsøknad skal inneholde en beskrivelse av oppfinnelsen, inkludert tegninger når det er nødvendig. Søknaden skal inneholde patentkrav, og i tillegg et kort sammendrag av beskrivelsen og patentkravene.

Innhold i søknaden

  • Beskrivelse: beskrivelsen skal være så tydelig at en fagperson skal kunne utøve oppfinnelsen på grunnlag av denne. Den bør også inneholde eksempler som viser ulike utførelsesformer av oppfinnelsen, hvis dette er relevant.
  • Patentkrav: en bestemt angivelse eller forklaring av hva du søker patent på.
  • Sammendrag: et kort sammendrag av beskrivelsen og patentkravene. Sammendraget har ingen funksjon når det gjelder et eventuelt patentvern, men skal bare tjene som teknisk informasjon.
  • Tegninger: Søknaden skal også inneholde tegninger, hvis det er nødvendig for forståelsen.

Du kan ikke søke patent på flere forskjellige oppfinnelser i samme søknad. Du må sende inn én søknad for hver oppfinnelse.

En søknad kan ikke endres slik at du søker patent på noe som ikke fremgikk av søknaden da den ble innlevert. Det er derfor viktig at søknaden er korrekt og fullstendig når den leveres inn.
Eksempel på en patentsøknad (pdf-fil)

Utforming av patentkravene

Du kan også lese mer om hvordan patentkravene bør utformes i denne artikkelen ”Hvordan skrive patentkravene selv”, skrevet av sjefsingeniør Øystein Skalland og tidligere publisert i bladet Gründer. 

Språk

Språk i søknaden: Du kan levere inn søknaden din på norsk eller engelsk. Det er viktig å merke seg at det språkvalget du gjør ved innlevering til Patentstyret ikke kan endres. Hvis du leverer inn søknaden din på engelsk, vil patentet bli meddelt på engelsk. For å oppnå provisorisk vern for en engelsk patentsøknad, må du oversette patentkravene til norsk og de må være kunngjort av Patentstyret.

Språk i saksbehandlingen: Patentstyret bruker norsk i saksbehandlingen, men hvis patentsøknaden leveres inn på engelsk og du som søker ber om engelsk saksbehandling, skal saksbehandlingen foregå på engelsk. Du kan også be om engelsk saksbehandling når du leverer inn søknaden på norsk, da skal Patentstyret skrive realitetsuttalelser og granskningsrapport på engelsk.
Les mer om språkkrav

Provisorisk vern for patentsøknaden din

Du får provisorisk beskyttelse for patentsøknaden din når søknaden er gjort allment tilgjengelig, det vil si 18 måneder etter at du leverte inn søknaden din (eventuelt fra prioritetsdagen). Hvis du ber om at søknadsdokumentene gjøres allment tilgjengelig tidligere enn etter 18 måneder, vil du få provisorisk vern fra dette tidligere tidspunktet.

Hvis du leverer inn patentsøknaden din på engelsk, må du sende inn en oversettelse av kravene til norsk for å oppnå provisorisk vern i Norge.
Les mer om provisorisk vern

Filformat ved elektronisk søknad

Velg riktig format og sikre at Patentstyret kan åpne dokumentene dine.
Les mer om filformater (PDF-fil)

Adresse for korrespondanse

Både norske og utenlandske søkere må oppgi en adresse som Patentstyret kan sende korrespondanse til. Dette gjelder uansett om det dreier seg om en nasjonal eller internasjonal søknad, og gjelder også for innehavere av internasjonale registreringer som er gyldige i Norge.

I visse tilfeller kan det være behov for å la seg representere av en fullmektig. I slike tilfeller sender vi korrespondansen til fullmektigens oppgitte korrespondanseadresse.
Oversikt over fullmektige på nettstedet iprhjelp.no: Rådgiverdatabasen

Profesjonell hjelp i søknadsprosessen

Patentering er et komplekst fagfelt der det er lett å trå feil. Hvis du har lite erfaring med patentering eller har liten tid til å arbeide med søknadsprosessen, bør du vurdere å benytte et profesjonelt patentbyrå (også kalt patentfullmektig eller bare fullmektig). Et patentbyrå kan hjelpe deg med blant annet utarbeidelsen og formuleringen av patentsøknaden din. Det er en del strenge krav og tidsfrister i saksbehandlingsprosessen for patent. Patentbyrået vil kunne bistå med oppfølging av disse, samt diverse innbetalinger som for eksempel årsavgifter.

Oversikt over fullmektige på nettstedet iprhjelp.no: Rådgiverdatabasen
Les mer om hvordan et patentbyrå kan hjelpe deg med prosessen.

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: