Profesjonell hjelp i søknadsprosessen

Patentering er et komplekst fagfelt der det er lett å trå feil. Hvis du har lite erfaring med patentering eller har liten tid til å arbeide med søknadsprosessen, bør du vurdere å benytte et profesjonelt patentbyrå (også kalt patentfullmektig eller bare fullmektig).

Et patentbyrå kan hjelpe deg med blant annet utarbeidelsen og formuleringen av patentsøknaden din. Det er en del strenge krav til hva patentsøknaden må inneholde allerede ved levering. Det er også strenge krav til tidsfrister i saksbehandlingsprosessen for patent. Patentbyrået vil kunne bistå med oppfølging av disse, samt diverse innbetalinger som for eksempel årsavgifter.

Norske søkere i Norge

Norge har ikke fullmektigplikt, det vil si at du kan kjøre hele søknadsprosessen selv hvis du ønsker det, men det kan oppstå situasjoner der en fullmektig bedre kan sikre dine rettigheter.

Norsk søknad i andre land

Noen land krever at du bruker en fullmektig for all korrespondanse. Hvis du skal søke patent i andre land, er det derfor viktig at du undersøker om dette er tilfellet i de landene der du ønsker å søke patent. Det kan være lurt å benytte den samme, norske fullmektigen gjennom både behandlingen av den nasjonale førstesøknaden, den internasjonale og den regionale fasen, forutsatt at fullmektigen er godkjent som fullmektig overfor Det europeiske patentverket (EPO). Det er mulig at enkelte land også krever en godkjent fullmektig.

Utenlandske søkere

Utenlandske søkere som viderefører søknadene sine i Norge trenger ikke å bruke en fullmektig. Inntil nylig har all kommunikasjon mellom Patentstyret og søker foregått på norsk, men reglene ble endret fra 1. januar 2015 og det er nå mulig å be om kommunikasjon på engelsk.

Oversikt over profesjonelle patentbyråer

For en oversikt over de ulike patentbyråene og hva de kan hjelpe deg med, kan du benytte rådgiverbasen på nettsiden iprhjelp.no

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: