Gode grunner til å søke patent

Å utvikle produkter krever tid og investeringer.

Få et forsprang i markedet

Å utvikle et nytt produkt krever ofte store investeringer. Et patent kan gi deg et viktig konkurransefortrinn fordi du får enerett til å utnytte oppfinnelsen din kommersielt.

Hvis du kan dokumentere enerett til oppfinnelsen, kan du advare konkurrenter om at de ikke kan kopiere eller utnytte oppfinnelsen din. Du har også et godt utgangspunkt for å forhandle om finansiering av utviklingskostnader, og for å inngå salgs- og lisensavtaler.

På denne måten gir patentbeskyttelse deg større mulighet til å sikre investeringene dine og å dekke de kostnadene som nyskaping og produktutvikling representerer.

Les mer om lisensiering

Les mer om hvorfor registrerte rettigheter er viktige for eksterne investorer

Bevis på innovasjon og nytenking i bedriften

Kort fortalt er et patent viktig fordi det gir deg en dokumentert enerett som kan:

  • øke konkurransefortrinnet og bedre muligheten til å tjene penger på oppfinnelsen
  • bidra til at du oppnår større markedsandeler
  • bidra til å forebygge konflikter
  • brukes som bevis i en konflikt
  • gi deg mulighet til å selge eller lisensiere ut produktet
  • gjøre virksomheten din mer attraktiv for samarbeidspartnere og investorer

Patenter er som oftest mer verdifulle enn patentsøknader, ettersom det ikke er sikkert at en søknad blir innvilget. Verdien av å opprettholde et patent kan endre seg over tid, og bør derfor vurderes jevnlig. Patentering tar tid og passer aller best for løsninger som er lenge i markedet.

Uansett om du patenterer eller ikke, bør du følge med på andre og ikke krenke deres rettigheter. Da kan du unngå rettssaker og eventuelle erstatningskrav.

Se hva som finnes av rettigheter i søketjenesten vår

Les mer om hva du bør tenke på før du søker patent

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: