Horisont 2020 og IPR

Søknad om midler fra Horisont 2020 setter krav til å dokumentere hvordan man forvalter og utvikler immaterielle rettigheter. Skaff deg grunnleggende kompetanse om IPR og lag en forvaltningsplan for virksomhetens immaterielle rettigheter, en såkalt IPR-strategi.

IPR i en Horisont 2020-søknad

Før du starter en søknadsprosess for Horisont 2020-midler må du dokumentere og fastsette verdien av egne immaterielle rettigheter. I et samarbeidsprosjekt lager man avtaler om IPR, blant annet om hva som bringes inn og resultatene.

Sikre innvesteringene og spre kompetanse

Horisont 2020 er verdens største forsknings- og innovasjonsprogram med mål å styrke europeisk industri gjennom forskning og teknologisk utvikling. For å sikre innvesteringene er beskyttelse av immaterielle verdier en viktig aktivitet. Å forvalte IPR krever tid og ressurser, men fordelen er en mulighet til å spre kompetanse og dele ny teknologi samtidig som man beholder rettighetene og inntektene.

Infoark om Horisont 2020 og IPR

Les mer nyttig informasjon om Horisont 2020 og utvikle IPR-kompetansen din.
Horisont 2020 og IPR (PDF)

Kurstilbud og søknadshjelp

Vil du lære mer om IPR i Horisont 2020?
Se Forskningsrådets kurstilbud med blant annet kursene Søknadsstøtte nivå 1 og Prosjektutvikling nivå 1 og 2.

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: