Tre personer er enige om en avtale
Foto: iStockphoto

Lisensiering

En lisens er en tillatelse til å benytte en programvare, et varemerke, et patent eller andre immaterielle rettigheter. Lisensiering av slike rettigheter blir normalt dokumentert i form av en avtale mellom eier av rettigheten (lisensgiver) og en eller flere lisenstakere om rett til å utnytte rettigheten.

Betalingen kan foregå på ulike vis, men det er vanlig med engangsbetaling, royalties (som er utbetalinger relatert til omsetning av produkter framstilt ved bruk av rettigheten), eller kombinasjoner av disse.

Ulike typer lisensiering 

Immaterielle rettigheter kan danne basis for lisensiering på ulike måter:

 • Enveis lisensiering (inn eller ut)
 • Lisens som basis for underlisenser
 • Krysslisensiering: Virksomheter som har patenter i tilstøtende teknologiområder kan lisensiere til hverandre, noe som gir bedre teknologiutnyttelse

Fordeler ved lisensiering

 • Ved å lisensiere ut enerettene dine, kan du få andre til å selge produktene dine i land der til selv ikke er tilstede. Slik kan du tjene ekstra.
 • Ved å lisensiere ut til et etablert selskap, slipper du selv å ta ansvar for produksjon, salg og markedsføring. Det går dermed billigere og raskere.
 • Ved å lisensiere ut, kan du få inntekter fra bransjer du selv ikke jobber med. For eksempel kan du lage og selge bremser til offroadsykler, men lisensiere ut til noen som lager motorsykkelbremser.
 • Finner du nyttig teknologi hos andre, kan du lisensiere den inn, og dermed kommer raskere inn i markedet med mindre utviklingskostnader enn ved å lage alt selv.

Hovedgrunnene til det er:

 • Det kan være vanskelig for bedrifter uten tilstrekkelige økonomiske «muskler» å utnytte en idé med et stort markedspotensial fullt ut. Lisensiering kan gi økt utnyttelse likevel.
 • Lisensiering innebærer at kostnadene og risikoen ved produksjon og markedsføring fordeles mellom partene.

Hva bør en lisensavtale inneholde?

Å forhandle fram lisensvilkårene er en kompleks og ofte langvarig prosess. Lisensen er et bindende juridisk dokument, så det er viktig at innholdet er gjennomtenkt. Det er hensiktsmessig å involvere advokat, patentfullmektig eller andre juridiske rådgivere med kjennskap til patenter og lisensiering i prosessen.

Listen over innhold nedenfor er ikke uttømmende, men dette er elementer det er vanlig å ta stilling til i avtalen:

 • Avtaleparter
 • Omfanget av lisensen; hele eller kun deler av rettigheten og dens beskyttelsesomfang
 • Grad av eksklusivitet: eksklusiv, ikke eksklusiv, kan også ha betingelser for oppretthold av eksklusivitet over tid
 • Gis det rett til å gi underlisenser, eventuelt med hvilke begrensninger?
 • For hvilket geografisk område skal lisensen gjelde?
 • Hva slags informasjon skal lisensgiver skaffe tilveie?
 • Hvem dekker kostnader ved eventuelle inngrep?
 • Hvem har rett til å gjøre forbedringer/endringer?
 • Har lisensgiver ansvar for teknisk eller annen bistand?
 • Hvordan er betaling og vilkår (engangsbetaling/trinnvis/royalty)?
 • Rett til innsyn i regnskaper?

Anmerkning av lisensavtaler i Patentstyrets registre gir rettsvern ved rettighetskollisjoner. Patentstyret legger inn informasjon om at det er gitt lisens i en varemerke-, design- eller patentrettighet, dersom en av partene gir melding om dette. Det er tilstrekkelig at én av partene ønsker slik anmerkning og leverer melding om lisens. Melding sendes på eget skjema.

Skjema for melding om lisens (PDF)

Eksempel på lisensavtale for patent på Innovasjon Norges nettsider

Liste over aktuelle rådgivere på IPR-hjelp

 

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: